Ročník 14 / Číslo 3-4 / prosinec 2015

Protimluv – Ročník XI.

Protimluv #33 Protimluv #33 Protimluv #33

Protimluv – Ročník X.

Protimluv #30 Protimluv #31 Protimluv #32

Protimluv – Ročník IX.

Protimluv #29 Protimluv #28

Protimluv – Ročník VIII.

Protimluv #27 Protimluv #26 Protimluv #25

Protimluv – Ročník VII.

Protimluv #24 Protimluv #23 Protimluv #21-22

Protimluv – Ročník VI.

Protimluv #20 Protimluv #19 Protimluv #17-18

Bibliografie ročníku 2002–2006


Doporučujeme:


Ústav pro českou literaturu AV ČR
Festival spisovatelů Praha 2012
ostravské radio cyp
Portál české literatury
Dny neklidu v Praze Opičí revue | Literární revue nejen pro opice
Den poezie

Protimluv 3-4/2015

Dvojčíslo revue Protimluv 3-4/2015 přináší příspěvky Petra Krále a Attily Bartise, autorů, kteří se účastnili 9. ročníku festivalu ProtimluvFest v říjnu tohoto roku. Básník, pedagog a performer Pavel Novotný poskytl dosud nepublikovanou ukázku z připravované knihy Tramvestie, záznam řeči spolucestujícího na tramvajové lince Liberec – Jablonec a zpět, který přepsal do podoby jedinečné básně-trasy. Lékař Radovan Jursa zaslal texty předznačené tématem noci, ale také osobním vzkazem básníkovi Jiřímu Grušovi, který jeho kolegům kardiochirurgům v Německu podlehl během operace srdce. Smrt odjakživa přitahuje básníky, Ondřej Hložek ve svém souboru „Teď“ chce obsáhnout svou řečí ztrátu velmi blízkého člověka, „pokusit se odlít to/ kým byl“. Básník a prozaik Petr Vrchlabský publikuje text o mizejících nápisech na zdech ostravských domů, jako jsou LSR z doby nacistické okupace… Nový osev do prázdných stránek Protimluvu zasili poprvé např. Mircea Dan Duta, Radim Boreček alias Garasu, Jan Vozka, Anna Brikciusová, Kristýna Montagová a mnozí další. Premiérově jsou představeni také Bc. Vitold Ljaguška a Chrobak, Mgr. coby „kontroloři“ vybrané básnické produkce posbírané v mailových schránkách Protimluvu. Revue přináší i kritický pohled na některé hudební festivaly. O posledním ročníku Colours of Ostrava píše Oskar Mainx, Ostravské dny nové hudby mapuje Milan Bátor. Dobří známí, ale i nově příchozí jsou v Protimluvu 3-4/2015 zastoupeni nejen slovem. Malířka Hana Puchová se vrací na stránky časopisu svým souborem maleb „Mluv potichu, ať se slyším“; vůbec poprvé je v revue představena geometrická abstrakce Istvána Haásze z Maďarska nebo fotografie Vladimíry Židkové, jejíž jeden snímek ze souboru Les zdobí také obálku tohoto vydání.

Protimluv 1-2/2015
Brož., stran 120
EAN: 977180203210008
Cena 80 Kč

Martin Jiroušek: Černý bod

Černý bod přináší upíry, magii a satanismus, krvavé romány, sešity, unikátní povídkové sbírky. Knihu jako objekt a inspiraci. Typické scény, klíčové autory, základní témata. Konfrontaci s filmovým i výtvarným uměním. To nejlepší z dějin českého hororu od počátku 19. století z Prahy (Malé Strany, Karlína), Moravy, Olomoucka, Brna, západních Čech, Slezska. Na stovkách titulů a desítkách autorů zachycuje nejen tvar a specifika domácí produkce, ale také vliv německého, francouzského, anglického, ruského nebo japonského hororu. Dokazuje, že tradice českého hororu sahá až do doby preromantismu. V centru hledáčku se ocitají národní buditelé, obrozenci, zakladatelé moderní české literatury (Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben, Jan Hýbl, Jan Neruda), divadelní herci, překladatelé, mágové a excentrici (Christian Heinrich Spiess, Josef Jiří Kolár, Karel Sabina, Karel Švanda ze Semčic), výtvarníci, teoretici i praktici (Josef Váchal, Emmerich Alois Hruška), uznávané autorky psychologické a naturalistické scény (Anna Maria Tilschová, Jiří Sumín), rakouští Němci (Karl Heinz Strobl, Alfons von Cibulka, Leo Perutz, Franz Spunda, Rudolf Slawitschek), němečtí autoři podléhající vlivu jedinečného genia loci Čech (Hanns Heinz Ewers, Gustav Meyrink), okultisté (Karel Weinfurter, Josef Šimánek), ale rovněž tvůrci anonymní poetiky českého černého románu, expresionisté a surrealisté (Ladislav Klíma, Jan Weiss, Jaroslav Havlíček, Vítězslav Nezval), představitelé unikátní vlny české dekadence z okruhu Moderní revue i mimo ni (Karásek ze Lvovic, Emanuel z Lešehradu, Arnošt Procházka, Karel Hlaváček) či „satanistky“ (Maryša Šárecká, Marion Sováková).

Martin Jiroušek (* 1972) žije v Ostravě, absolvoval obor Teorie a dějiny dramatických umění na UP v Olomouci. Studium uzavřel prací Nekonvenční horor a jeho základní rysy. Spolupracoval s různými filmovými festivaly i kulturními instituty. Přednášel na univerzitách v Brně, Olomouci, Opavě a Ostravě. V současnosti působí na volné noze, provozuje antikvariát a přednáší o vztahu filmu a literatury pro studenty středních a vysokých škol (připravil pro ně řadu vzdělávacích pořadů), ve vybraných knihovnách realizuje výklady o neobvyklých úkazech ve světě literatury a filmu, s přestávkami uskutečňuje výstavy originálních filmových plakátů slavných českých výtvarníků (horor, zločin, komedie). Pro zájemce vytváří tematické večery z oblasti filmového umění, avantgardy, experimentálního filmu, nekonvenčního hororu, filmového expresionismu a transgrese. Zabývá se filmovou cenzurou a nezařaditelnými osobnostmi filmového umění, jako jsou Andrzej Źulawski, Marek Piestrak, Zora Ulla Keslerová, Mario Bava, Dario Argento, Lucio Fulci, Joe D´Amato, Juraj Herz a mnoho dalších.

Nakladatel: Protimluv
ISBN: 978-80-87485-27-9, EAN: 9788087485279
Popis: 1 x kniha, brož., 272 stran
Rozměry: 155x210 mm
Rok vydání: 2015 (1. vydání)
Cena: 249 Kč

Adam Zagajewski: Neviditelné věci

Výbor Neviditelné věci (přel. Michael Alexa) přibližuje třetí, současné období tvorby polského básníka Adama Zagajewského, které se datuje přibližně od jeho návratu do vlasti z exilu a z hlediska poetiky se proměňuje jenom mírně. Na intenzitě nabývá motiv paměti. Zagajewski vytváří básnické evokace míst svého dětství, měst, která navštívil, vzpomíná na nejbližší příbuzné, významné umělce i přátele, kteří zemřeli. Týká se to nejen básnických sbírek Návrat (2003), Antény (2005), Neviditelná ruka (2009) a Asymetrie (2014) obsažených v tomto výboru, ale i řady brilantních klasických i memoárových esejí. V češtině vyšly Zagajewského básně v samizdatové antologii Slovo a zeď (1987 a 1988, přel. Daniela Lehárová) a v samostatném výboru Vítr ve větvích (2004, přel. Daniela Lehárová, průvodní esej Petr Borkovec). Adam Zagajewski získal mnoho literárních ocenění, mezi ty nejvýznamnější patří Cena Neustadt (2004), European Poetry Prize (2010) či Cena Heinricha Manna (2015).

Adam Zagajewski (* 1945) se narodil ve Lvově, strávil dětství v Glivicích a studoval v Krakově, kde vstoupil do literatury jako básník, prozaik a literární kritik. Podpisem tzv. Listu 59 se připojil k politické opozici, byl postižen zákazem publikování a v roce 1982 emigroval. V Paříži se stal redaktorem Literárních sešitů, později začal přednášet na univerzitě v Houstonu a v Chicagu. Do Krakova se vrátil v roce 2002, v redakci Literárních sešitů a na University of Chicago působí dodnes. Po prvním období autorovy tvorby, které bylo spojené s proudem tzv. Generace 68 a v Zagajewského díle se projevilo hněvivými, expresivními básněmi s politickou a společenskou tematikou, se jeho tvorba přesunula do intelektuální, reflexivní či kontemplativní polohy, která svébytně navazuje na odkaz Zagajewského mistrů, Czesława Miłosze a Zbigniewa Herberta.

Přeložil Michael Alexa
Nakladatel: Protimluv
ISBN: 978-80-87485-26-2, EAN: 9788087485262

Popis: 1 x kniha, vázaná, 128 stran
Rozměry: 165x210 mm
Rok vydání: 2015 (1. vydání)
Cena: 249 Kč

Křest – Protimluv 3-4/2015

Galerie výtvarného umění v Ostravě a spolek Protimluv Vás srdečně zvou
na večer k uvedení nového dvojčísla revue Protimluv dne 16. prosince v Domě umění v Ostravě od 18 hodin.

Během večera vystoupí:

Bernd M. Schmid (* 1967) v Ostravě žijící německý publicista, spisovatel, jehož text Licence na kradení, který přečte autor českého překladu Walter Stricker, vychází v novém Protimluvu.

William Geoff (* 1942) beatnik, cyklista a cestovatel, žijící v Ostravě již od poloviny 90. let, jehož protestní báseň v duchu jeho přítele Allana Ginsberga s názvem Dny NATO v Ostravě najdete na předsádce nového dvojčísla Protimluvu. V nakladatelství vydal knihu Daleko od Gwynneddu (Protimluv, 2011).

Radim Boreček (* 1976) básník, fotograf, člen známých industriálních formací Sklo a The Bachory. V časopise uveřejňuje své texty z cyklu nazvaného Mezi střepy

Michal Zemánek (* 1968, Ostrava) básník, nyní plný invalidní důchodce, který dochází do organizace pro duševně nemocné Mens Sana. V Protimluvu uvede soubor textů a kreseb Namaluj mi osmnáct obrázků.

Petr Vrchlabský (* 1949) básník surrealistického východiska, prozaik a milovník ostravské historie, pod hlavičkou nakladatelství vydal knihu S pamětí v zádech (Protimluv, 2013). Do Protimluvu tentokrát napsal článek o starých, ztrácejících se nápisech na zdech ostravských domů.

ProtimluvFest9. ročník
mezinárodního literárního festivalu

ProtimluvFest
ZKUŠENOST EXILU

14. – 16. října 2015
Ostrava

více informací o festivalu

Protimluv 1-2/2015

Dvojčíslo Protimluvu 1-2/2015 otevírají dosud nezveřejněné texty básníka Zdeňka Volfa, představitele tzv. chlévské lyriky. Americký básník Lucien Zell žijící v Praze vydal svou první prozaickou knihu Neviditelné bary a právě při této příležitosti je s autorem publikován rozhovor. Poutavý příběh o pošramoceném světě dospělých napsaný z úhlu pohledu dítěte zaslal redakci Miroslav Pech. Brněnský Zbyněk Vybíral poskytl titulní povídku ze své knihy Nocleh na letišti Gatwick, psychologickou studii stárnoucího muže po rozvodu. Petr Pazdera Payne je představen v povídce Noční můra, jejíž "hrůzostrašnost" rozvíjí ve své studii o dílu Valerije Jakovleviče Brjusova Ohnivý anděl publicista Martin Jiroušek. Ukázkou neonacistického běsnění v Rusku je úryvek z právě vycházející knihy Neviditelné vraždy Ilji Falkovského, věcně zachycující výpovědi obžalovaných z rasově motivovaných zločinů, ale i svědecké popisy brutálních vražd nevinných lidí. Ostrava je místem zaniklé slávy těžké industrie, obrazem periferie mnohdy až panoptikální, na druhé straně jaksi „ošklivě krásné“. Tuto „ošklivou krásu“ zachycuje na svých snímcích Ondřej Durczak v cyklu nazvaném Ostrava v důchodu a Marek Piętoň v textu Těžní věže Jámy Terezie. Dále lze doporučit ukázku z tvorby malíře Zdeňka Janošce Bendy, básně Pavla Rajchmana, Konrada Góry, Milana Krupy, texty mladých básnířek z nakladatelství Protimluv – Moniky Kubicové a Natálie Paterové aj.

Protimluv 1-2/2015
Brož., stran 120
EAN: 977180203210008
Cena 80 Kč

Básník Ticho / Play off

Básník Ticho (* 1973), bítník, squater, prokletý básník, jeden „z nejoriginálnějších příkladů dnešní ´nemainstreamové´, tj. mimo etablované kulturní instituce vznikající literatury“ (Martin Machovec). Sbírku Play off ozvláštňuje hermeticky složitá struktura textů, hra jazyka a významů, intuitivní, výbušná obraznost, všudypřítomné je autorovo zásadní téma squatterství, které uvedl jako jeden z prvních do české literatury.
Autor (vl. jménem Fr. Frances) vystřídal mnohá zaměstnání, pracoval na železnici, jako zahradník, knihař, redaktor aj. Píše verše i prózu, také maluje a kreslí. Studie a kritiky píše pro časopisy Babylon, A2 a Tvar. Publikoval v Revolver Revue, Babylonu, Protimluvu, Psím vínu, A2, Tvaru, Souvislostech. Je autorem knih Básník Ticho (básně, 2003), Artcore (prózy, 2003), Růže pro Miladu (básnický román, Squatt 2004, Concordia 2008), Obchodník s Nocí, narcis a netopýr (básnický román, 2009). V prosinci roku 2012 vydal vlastním nákladem Malou knihu noci, výbor básní, který později rozšířil o další texty (Skoba 2014).

Protimluv 3-4/2014

Zimní dvojčíslo Protimluvu otevírají texty básníka Martina Skýpaly, ale také prozaické texty Davida Bátora a Karla Rady. Jakub Řehák, nositel ceny Magnesia litera za poezii, poslal Protimluvu rozsáhlou básnickou skladbu Pozdrav (Noci za úplňku). K výrazným básnickým příspěvkům lze přiřadit také ukázky z tvorby Josefa Straky nebo Stanislava Koláře, polského básníka Adama Zagajewského v překladech Michaela Alexy a dále francouzského básníka Emmanuela Mosese (přel. Lenka Kuhar Daňhelová), jehož verše mají v českém převedení svou premiéru. Redakce časopisu vzpomínkou na letos zesnulého Jana Wojnara vzdává hold tomuto výjimečnému tvůrci spojovanému s tzv. slezským konceptem. Interview s běloruským prozaikem a básníkem Maxem Ščurem přináší mj. pohled na neutěšenou politickou situaci v Bělorusku. Malíř David Segeťa je tulák po velkoměstech. Bez vlastního ateliéru, bydlící obvykle ve squatech, maluje svá akrylová plátna vystavená třeba v nové galerii squatu Blaues Haus v Curychu. Vizuální svět Davida Segeti mimoděk doplňuje ukázka z tvorby Básníka Ticha, pohybujícího se kolem pražského squatu Cibulka. Fotograf Karel Matocha publikuje mj. štreitovsky laděný sociální dokument z tradiční církevní poutě na Křížový vrch v Rudě u Rýmařova. Američan Matthew Thompson poskytl redakci snímky, které nafotil mj. na protiromské demonstraci v Ostravě-Přívoze v loňském roce. Marek Piętoň se vydává do Trojického údolí v Ostravě, které ukrývá za nepropustnou vegetací tajemství zmizelé industrie.

Protimluv 3-4/2014
Brož., stran 128
EAN: 977180203210007
Cena 80 Kč

Krzysztof Varga / Piliny

Strhující monolog obchodního cestujícího uvězněného ve vlaku stojícím uprostřed polí. Kriticky sžíravá diagnóza a chirurgicky precizní pitva současné polské společnosti, jaká nemá v literatuře našich severních sousedů v posledních deseti letech obdoby. Varga řeže do polského maloměštáctví, falešné zbožnosti, korporátní kultury a raného kapitalismu, do vztahů mezi rodiči a dětmi, do věčně se zpožďujících vlaků polských státních drah. Řeže umně a zarputile, řeže do žen i mužů, do sebe i do druhých, řeže s upřímnou nenávistí a s řemeslnou virtuozitou a piliny jen létají… Polský prozaik, esejista a fejetonista Krzysztof Varga (* 1968), autor mj. románu Chłopaki nie płaczą Śmiertelność (Smrtelnost), Tequila nebo do češtiny přeloženého historického eseje Guláš z Turula. Za svůj román Piliny (Trociny) byl v roce 2013 již potřetí nominován na prestižní literární cenu Nike. Pracuje jako redaktor kulturní rubriky novin Gazeta Wyborcza, žije ve Varšavě.

„Po všech těch Mayích, Aztécích a Incích zůstaly nějaké kameny, po nás zůstanou tak nanejvýš piliny, piliny jsme a v piliny našich rakví se obrátíme.“

Protimluv, Ostrava 2014
Kniha, brožovaná, 248 stran, česky
EAN › 9788087485217
Cena › 249 Kč

Lenka Kuhar Daňhelová / Hořem

Čtenář čtvrté básnické knihy Lenky Kuhar Daňhelové se ocitá v situaci člověka stojícího „před jiným prahem“, kde „za dveřmi měří se každému/ podle jeho bolesti...“ V básnickém záznamu vznikajícím během jednoho roku nalezne nejen vzkazy osobní, neustálý dialog s těmi nejbližšími, osobní zpověď či vzpomínky na dávné bolesti ze vzájemných mezilidských vztahů, ale rovněž přírodní reflexívní lyriku plnou impresionistické smyslovosti, vůně, barev a zvuků. Kniha je rozdělena do čtyř oddílů – Věrná, Řád věcí, Černý kout a Struna, v nichž se obráží nejen cyklická proměnlivost přírodních dějů, ale i neustálý návrat některých lidských situací, k nimž patří smutek či bolest ze ztráty toho nejbližšího. Lenka Kuhar Daňhelová je česká básnířka a překladatelka z mnoha jazyků, také prozaička a výtvarnice, působila jako redaktorka časopisu Pobocza, spolu s manželem Petrem Kuharem organizuje literární festival Stranou – evropští básníci na živo. V roce 2012 ji pod hlavičkou Protimluvu vyšla sbírka Její bolest, v Protimluvu vydala také tři překladové knihy – Magnetický bod Ryszarda Krynického, Něžný nůž Genowefy Jakubowské-Fijałkowské a Na kříži lásky Josipa Ostiho.

Protimluv, Ostrava 2014
EAN: 9788087485200
Počet stran: 80
Ilustrace: Katarina Vladimirov Young
Cena: 179 Kč

Franciszek Nastulczyk / Průvodce slepého psa

Výbor z poezie polského básníka a překladatele Franciszka Nastulczyka nazvaný Průvodce slepého psa zahrnuje sedm autorových sbírek z posledních dvaceti let. Je v něm představen jako tvůrce, pro něhož je podstatné, že jsou „všechna tajemství světa neporušená, dokonce nedotčená“. Opakování a návraty v čase jsou neúprosné, kladení otázek po porozumění rovněž, i když tu je „vztek z nemožnosti porozumění a smutek z těch věčných opakování a návratů“. Verše přeložila Lenka Kuhar Daňhelová, která je rovněž autorkou doslovu.

Protimluv, Ostrava 2014
EAN: 9788087485187
Počet stran: 80
Ilustrace: Michaela Kumhala
Cena: 179 Kč

Roman Polách / Náhlý vítr, který je ti svědkem

Básnický debut, v němž se často prosté, všednodenní události, situace a scenérie transformují v obrazné výjevy či paměťové stopy vyzývající k sebereflexím, tichým mším, úzkostem a náhlým důvěrným blízkostem. Knihu edičně připravil literární kritik Pavel Hruška, fotografiemi doprovodila Terezie Foldynová. Roman Polách (* 1986) je v současné době studentem doktorského programu Teorie a dějiny české literatury při filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Je redaktorem revue Weles. Žije v Ostravě.

Protimluv, Ostrava 2014
Rok: 2014
Počet stran: 68
EAN: 9788087485163
CENA: 149,- Kč

Petr Motýl / Zlatý potok

Autorský výbor básníka Petra Motýla sestavený z rukopisů z let 2009 až 2012 a vydaný u příležitosti autorových 50. narozenin. Básně jsou předznačeny jadrným jazykem, vybroušeným a cizelovaným do čistého, prostého tvaru. Čiší z nich především radost ze samotného psaní. Motýlovy historky z periferie a jejích špeluněk vykukují na čtenáře pouze občas a vzdáleně. Spíš tu jde o ztišení, usebrání, zklidnění, „melancholickou procházku“ po krajině vnější, převážně pražské, ale i krajině vnitřní, v níž zpoza ostře prosvětlených situací tu a tam vystoupí světy „schované tmou“ či „příkrovem hlíny“ .

Protimluv, Ostrava 2014
EAN 9788087485170
Kniha brožovaná, stran 80
Cena: 149,- Kč
Zakoupit lze na: objednavky@protimluv.net nebo v prodejnách distribuční sítě společnosti Kosmas.

Protimluv 1-2/2014

Nové dvojčíslo revue Protimluv reflektuje boj za svobodu jednotlivce uprostřed masové společnosti tíhnoucí k totalitním praktikám. Stále aktuální téma je zobrazeno například ve verších nejvýznamnější ukrajinské básnířky Liny Kostenko, jejíž básně evokují současnou ukrajinskou společenskou situaci plnou nepokojů a lokálních válek. Revue dále zveřejňuje autentické deníkové záznamy běloruského anarchisty Igora Oliněviče o státní bezostyšnosti a surovosti vůči politickým vězňům, či lyrizující vhled do prvního rána ve vazební věznici čínské disidentky Sun Baoqiang. Vůbec poprvé jsou v českém překladu publikovány verše významné německé básnířky židovského původu Maschi Kaléko. Jaroslav Žila zaslal redakci vydařenou psychologickou drobnokresbu osamělé ženy v povídce Panelák, básník, malíř a performer Marek Pražák pro změnu texty z cyklu Hallada o Olejovém městě, ale rovněž i reprodukce svých rozměrných pláten ze souboru Nemocné město. Protimluv se profiluje jako časopis sledující dění na polské literární scéně, zveřejňuje např. verše polského básníka a bohemisty Leszka Engelkinga. Revolucionář, buřič, anarchista a squatter Robert Rybicki je představen při příležitosti vydání česko-polské knihy Dar lůzrů/Dar meneli. Texty americké básnířky Ariany Reines, provokativní autorky sbírky Kráva, označované v Americe nevybíravými slovy jako „coura od masa“, představují zásadní příspěvek čísla do feministické diskuse o postavení ženy ve společnosti. Důležitou součástí Protimluvu jsou vždy výtvarné přílohy, tentokrát Kataríny Szanyi či Daniela Balabána. Historik architektury Martin Strakoš ukazuje na stavebních realizacích studia Kamil Mrva Architects zdařilé spojení nové modernosti s požadavky tradice.

Protimluv, Ostrava 2014
Brož., stran 128
EAN: 977180203210006
Cena 80 Kč
Zakoupit lze na: objednavky@protimluv.net nebo v prodejnách distribuční sítě společnosti Kosmas.

Robert Rybicki / Dar lůzrů

Česko-polské vydání sbírky slezského básníka Roberta Rybického (* 1976) známého v Čechách a ve Slezsku nejen překlady zveřejněnými ve Tvaru, Psím vínu a Protimluvu, ale i svým pobytem ve squatu na pražské Cibulce v roce 2013. Anarchista, revolucionář a buřič. Prokletý básník. Jako redaktor působil např. v polském týdeníku Nowy czas v Londýně. Věnoval se happeningům a organizování uměleckých, a to nejen literárních akcí. Pobývá ve squatech u nás a v Polsku, ale také v Rakousku a Německu. Jeho poezie je plná surrealistické obraznosti, experimentování s jazykem, prolínání významových i zvukových vrstev různých jazyků, střídání češtiny, polštiny, angličtiny a němčiny. Charakterizuje ji nespoutanost a hravost, nepodléhající žádnému předem danému názoru, i když pro básníka samotného je podstatná myšlenka vzdoru a anarchie vůči establishmentu.

Protimluv, Ostrava 2014
Přeložil Petr Motýl
Kniha brožovaná, stran 132
Rozměr: 17,5 x 22 cm
Cena: 179 Kč
EAN 9788087485156

Justyna Bargielska / Píšeš báseň?

Výbor textů Píšeš báseň? polské básnířky Justyny Bargielské (* 1977) vychází ze všech čtyř jejích dosud publikovaných básnických sbírek a souboru próz Obsoletky (2010). Varšavská autorka je dvojnásobnou laureátkou jednoho z nejvýznamnějších polských literárních ocenění – Literární ceny Gdyně, byla nominovaná na řadu dalších literárních cen – Nike, Silesius nebo Paszport Polityki. Její básně vyšly v překladu do češtiny, angličtiny, slovinštiny a bulharštiny; u nás byly publikovány v časopisech A2 (21/2011), Protimluv (1-2/2012) a Souvislosti (1/2012, spolu s rozhovorem Vyhlížím každý verš) a Antologii současné polské poezie (2011), ale pro potřeby tohoto výboru prošly dalšími úpravami a redakcí, na nichž se podílela básnířka Kateřina Rudčenková. Knihu doprovází doslov překladatelky Lucie Zakopalové o tvorbě Justyny Bargielské: „Slovem klíčovým, které snad můžeme označit za jeden ze základních symbolů a podstatu metaforiky a obraznosti Bargielské tvorby, je stín. „Stínovaný“ je i její jazyk – zdánlivě lehký, ironicky žonglující s podivnými asociacemi a lidskou řečí, ve své podstatě ale vždy podbarvený temnými tóny, v nichž se pokouší neutonout.“

Protimluv, Ostrava 2013
Přeložila Lucie Zakopalová
Kniha brožovaná, stran 100
Rozměr: 16,5 x 20 cm
Cena: 179,- Kč
EAN 9788087485118
Zakoupit lze na: objednavky@protimluv.net nebo v prodejnách distribuční sítě společnosti Kosmas.

Roman Pecha, Petr Motýl / Perníková chaloupka

Kniha Perníková chaloupka je skutečným příběhem havířovského vařiče pervitinu Romana Pechy (*1963), dnes pekaře, který sepsal básník a prozaik Petr Motýl (*1964). Ve čtivě napsaných záznamech přátelských rozhovorů obou tvůrců sledujete „dějiny“ narkomanie na severu Moravy a ve Slezsku od doby normalizace až po rok 1996, kdy se děj uzavírá rozhodnutím hlavního hrdiny přestat brát drogy. V poutavém a vtahujícím příběhu se mísí tragédie a zoufalství lidí závislých na drogách, ale také všudypřítomný humor prosvětlený Motýlovým vypravěčským mistrovstvím. Jde o novelu plnou řízných a drsných dialogů ozvláštněných regionalismy, především však o dílo přesahující rozměr pouhého dokumentu.

Protimluv, Ostrava 2013
EAN 9788087485101
Kniha brožovaná, 184 stran, 15 x 19, 5 cm
Cena: 249,- Kč
Zakoupit lze na: objednavky@protimluv.net nebo v prodejnách distribuční sítě společnosti Kosmas.

Naivní rostlina Bálinta Harcose

Bálint Harcos | Naivní rostlina

Bálint Harcos | Naivní rostlina

Kniha Naivní rostlina Bálinta Harcose vzbudila po svém vydání v roce 2006 v Maďarsku značný zájem. Mladý muž se rozhodne důsledně rozejít se vším, čemu věří (se svými niternými přesvědčeními a pravdami), i se všemi svými milovanými, k nimž je poután (se svou rodinou a se svou láskou). Svůj plán líčí v monologu připomínajícím vodopád slov. Dívku, která při něm stojí až do samotného konce, hrdina nakonec zavraždí a sám vyběhne do ulic Budapešti.

Přeložil Tomáš Vašut
Kniha, brožovaná, 100 stran, 15 x 20 cm
Protimluv, Ostrava 2012
Cena: 189 Kč

Kulturní revue Protimluv zakoupíte:

Ostrava: Knihkupectví Academia, Knihkupectví Artforum, Antikvariát Fiducia, Dům umění, Prodejna Kosmas
Olomouc: Prodejna Kosmas
Hradec Králové: Prodejna Kosmas
Brno: Academia, Prodejna Král Radek – Skleněná louka, Styria
Praha: Prodejna Maťa – Aurora, Prodejna Kosmas – Perlova, Academia – Václavské náměstí, Knihkupectví Seidl, Kavárna Náprstkova, Neoluxor – Václavské náměstí, Neoluxor – Nový Smíchov

Knižní edice

Jaroslav Žila | V hrudi pták ŠLECHTICTVÍ NEKLID Ryszard Krynicki | Magnetický bod MARTIN SKÝPALA | Příběh písmen Jerzy Franczak | Převlékárna Janusz Rudnicki | Smrt českého psa István Vörös | V OKNĚ SPÍCÍ Petr Motýl: Kam chodí uhlí spát Martin Skýpala / Ruční práce Na svahu Miroslav Zelinský: Texty a obrazy (Stopy, které zůstaly) Oskar Mainx: Poezie jako mýtus, svědectví a hra Svatební pizza Mrtvé body

Ohlas v tisku:

Krystyna Mogilnicka: Franczak, Jerzy: Převlékárna, recenze
... Ten, kdo dává přednost jasným příběhům a jednoduchému vyprávění, může být dezorientován. Převlékárna je kniha autotematická, ba dokonce autotelická. Vedlejší linie přerůstají do zcela autonomních historek a nakonec vše končí spisovatelovým zmizením a Cvičeními: „Poslední cvičení – zapamatuj si všechny rady a návody a sněz je, potom sněz celou knihu, je skutečně vynikající.“www.iliteratura.cz

Michala Benešová: Popularita neoznačuje fenomén
S šéfredaktorem ostravské kulturní revue Protimluv Jiřím Macháčkem o zmrtvělosti dnešního člověka, o české a polské literatuře, o ostravských fenoménech i o strachu z jinakosti.
– Text vyšel v Literárních novinách 2008-8 na straně 15 – www.literarky.cz

Martin Mikolášek: Ostravská kulturní revue
Současný stav kulturních periodik v České republice není uspokojivý. Časopisů je díky bohu nemálo, ale jejich vývoj po letech většinou ustrnul. Autoři, témata a styl se opakují, kontury a koncepce rozmývají, převládá krotké sebeuspokojení. Přinese novou energii mladý severomoravský čtvrtletník?
– Text vyšel v A2 č. 4/2007 – www.tydenika2.cz

Protimluv na FacebookuProjekt Revue Protimluv, Protimluvná třináctka, Kabinet Protimluv a ProtimluvFest 2015 podporují:

International Visegrad Fund Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Ministerstvo kultury ČR

| protimluv.net | revue | redakce a kontakt | knižní edice | protimluv.fest | předplatné |

| email redakce: protimluv@seznam.cz | Naše bannery a ikonky | |
| webdesign © 2007 Jaroslav Němec |