Ročník 13 / Číslo 3-4 / prosinec 2014

Protimluv – Ročník XI.

Protimluv #33 Protimluv #33 Protimluv #33

Protimluv – Ročník X.

Protimluv #30 Protimluv #31 Protimluv #32

Protimluv – Ročník IX.

Protimluv #29 Protimluv #28

Protimluv – Ročník VIII.

Protimluv #27 Protimluv #26 Protimluv #25

Protimluv – Ročník VII.

Protimluv #24 Protimluv #23 Protimluv #21-22

Protimluv – Ročník VI.

Protimluv #20 Protimluv #19 Protimluv #17-18

Bibliografie ročníku 2002–2006


Doporučujeme:


Ústav pro českou literaturu AV ČR
Festival spisovatelů Praha 2012
ostravské radio cyp
Portál české literatury
Dny neklidu v Praze Opičí revue | Literární revue nejen pro opice
Den poezie

Večer Protimluvu na lodi (A)VOID Floating Gallery v Praze / Úterý 7. dubna 2015 v 19 hodin

Roman Polách (* 1986) vydal v loňském roce básnickou prvotinu Náhlý vítr, který je ti svědkem, v níž se často prosté, všednodenní události, situace a scenérie transformují v obrazné výjevy či paměťové stopy vyzývající k sebereflexím, tichým mším, úzkostem a náhlým důvěrným blízkostem. V současné době studuje doktorský program Teorie a dějiny české literatury při Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a je redaktorem revue Weles. Žije v Ostravě.

Lenka Kuhar Daňhelová (* 1973), autorka čtyř básnických knih, vydala v loňském roce v Protimluvu sbírku Hořem. V básnickém záznamu vznikajícím během jednoho roku nalézáme nejen vzkazy osobní, neustálý dialog s těmi nejbližšími, osobní zpověď či vzpomínky na dávné bolesti ze vzájemných mezilidských vztahů, ale rovněž přírodní reflexívní lyriku plnou impresionistické smyslovosti. Lenka Kuhar Daňhelová je také překladatelka z mnoha jazyků, prozaička a výtvarnice, působila jako redaktorka časopisu Pobocza, spolu s manželem Petrem Kuharem organizuje literární festival Stranou.

Martin Skýpala (* 1976) se ve své sbírce Příběhy písmen odklonil od vázaného verše, jeho metaforika a analytická imaginace se staly skrytější, zároveň ale o to rafinovanější. Zdá se, že v této cestě důsledně pokračuje i u své následující, zatím nepublikované sbírky Noc je na prodej, v níž rozvolňuje hovorovým jazykem básnickou češtinu. Vystudoval obor Česká literatura na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. V roce 2008 vyšla jeho třetí básnická sbírka Ruční práce (Protimluv), v roce 2010 sbírka Příběhy písmen (Protimluv).

Protimluv 3-4/2014

Zimní dvojčíslo Protimluvu otevírají texty básníka Martina Skýpaly, ale také prozaické texty Davida Bátora a Karla Rady. Jakub Řehák, nositel ceny Magnesia litera za poezii, poslal Protimluvu rozsáhlou básnickou skladbu Pozdrav (Noci za úplňku). K výrazným básnickým příspěvkům lze přiřadit také ukázky z tvorby Josefa Straky nebo Stanislava Koláře, polského básníka Adama Zagajewského v překladech Michaela Alexy a dále francouzského básníka Emmanuela Mosese (přel. Lenka Kuhar Daňhelová), jehož verše mají v českém převedení svou premiéru. Redakce časopisu vzpomínkou na letos zesnulého Jana Wojnara vzdává hold tomuto výjimečnému tvůrci spojovanému s tzv. slezským konceptem. Interview s běloruským prozaikem a básníkem Maxem Ščurem přináší mj. pohled na neutěšenou politickou situaci v Bělorusku. Malíř David Segeťa je tulák po velkoměstech. Bez vlastního ateliéru, bydlící obvykle ve squatech, maluje svá akrylová plátna vystavená třeba v nové galerii squatu Blaues Haus v Curychu. Vizuální svět Davida Segeti mimoděk doplňuje ukázka z tvorby Básníka Ticha, pohybujícího se kolem pražského squatu Cibulka. Fotograf Karel Matocha publikuje mj. štreitovsky laděný sociální dokument z tradiční církevní poutě na Křížový vrch v Rudě u Rýmařova. Američan Matthew Thompson poskytl redakci snímky, které nafotil mj. na protiromské demonstraci v Ostravě-Přívoze v loňském roce. Marek Piętoň se vydává do Trojického údolí v Ostravě, které ukrývá za nepropustnou vegetací tajemství zmizelé industrie.

Protimluv 3-4/2014
Brož., stran 128
EAN: 977180203210007
Cena 80 Kč

Krzysztof Varga / Piliny

Strhující monolog obchodního cestujícího uvězněného ve vlaku stojícím uprostřed polí. Kriticky sžíravá diagnóza a chirurgicky precizní pitva současné polské společnosti, jaká nemá v literatuře našich severních sousedů v posledních deseti letech obdoby. Varga řeže do polského maloměštáctví, falešné zbožnosti, korporátní kultury a raného kapitalismu, do vztahů mezi rodiči a dětmi, do věčně se zpožďujících vlaků polských státních drah. Řeže umně a zarputile, řeže do žen i mužů, do sebe i do druhých, řeže s upřímnou nenávistí a s řemeslnou virtuozitou a piliny jen létají… Polský prozaik, esejista a fejetonista Krzysztof Varga (* 1968), autor mj. románu Chłopaki nie płaczą Śmiertelność (Smrtelnost), Tequila nebo do češtiny přeloženého historického eseje Guláš z Turula. Za svůj román Piliny (Trociny) byl v roce 2013 již potřetí nominován na prestižní literární cenu Nike. Pracuje jako redaktor kulturní rubriky novin Gazeta Wyborcza, žije ve Varšavě.

„Po všech těch Mayích, Aztécích a Incích zůstaly nějaké kameny, po nás zůstanou tak nanejvýš piliny, piliny jsme a v piliny našich rakví se obrátíme.“

Protimluv, Ostrava 2014
Kniha, brožovaná, 248 stran, česky
EAN › 9788087485217
Cena › 249 Kč

Lenka Kuhar Daňhelová / Hořem

Čtenář čtvrté básnické knihy Lenky Kuhar Daňhelové se ocitá v situaci člověka stojícího „před jiným prahem“, kde „za dveřmi měří se každému/ podle jeho bolesti...“ V básnickém záznamu vznikajícím během jednoho roku nalezne nejen vzkazy osobní, neustálý dialog s těmi nejbližšími, osobní zpověď či vzpomínky na dávné bolesti ze vzájemných mezilidských vztahů, ale rovněž přírodní reflexívní lyriku plnou impresionistické smyslovosti, vůně, barev a zvuků. Kniha je rozdělena do čtyř oddílů – Věrná, Řád věcí, Černý kout a Struna, v nichž se obráží nejen cyklická proměnlivost přírodních dějů, ale i neustálý návrat některých lidských situací, k nimž patří smutek či bolest ze ztráty toho nejbližšího. Lenka Kuhar Daňhelová je česká básnířka a překladatelka z mnoha jazyků, také prozaička a výtvarnice, působila jako redaktorka časopisu Pobocza, spolu s manželem Petrem Kuharem organizuje literární festival Stranou – evropští básníci na živo. V roce 2012 ji pod hlavičkou Protimluvu vyšla sbírka Její bolest, v Protimluvu vydala také tři překladové knihy – Magnetický bod Ryszarda Krynického, Něžný nůž Genowefy Jakubowské-Fijałkowské a Na kříži lásky Josipa Ostiho.

Protimluv, Ostrava 2014
EAN: 9788087485200
Počet stran: 80
Ilustrace: Katarina Vladimirov Young
Cena: 179 Kč

Franciszek Nastulczyk / Průvodce slepého psa

Výbor z poezie polského básníka a překladatele Franciszka Nastulczyka nazvaný Průvodce slepého psa zahrnuje sedm autorových sbírek z posledních dvaceti let. Je v něm představen jako tvůrce, pro něhož je podstatné, že jsou „všechna tajemství světa neporušená, dokonce nedotčená“. Opakování a návraty v čase jsou neúprosné, kladení otázek po porozumění rovněž, i když tu je „vztek z nemožnosti porozumění a smutek z těch věčných opakování a návratů“. Verše přeložila Lenka Kuhar Daňhelová, která je rovněž autorkou doslovu.

Protimluv, Ostrava 2014
EAN: 9788087485187
Počet stran: 80
Ilustrace: Michaela Kumhala
Cena: 179 Kč

Roman Polách / Náhlý vítr, který je ti svědkem

Básnický debut, v němž se často prosté, všednodenní události, situace a scenérie transformují v obrazné výjevy či paměťové stopy vyzývající k sebereflexím, tichým mším, úzkostem a náhlým důvěrným blízkostem. Knihu edičně připravil literární kritik Pavel Hruška, fotografiemi doprovodila Terezie Foldynová. Roman Polách (* 1986) je v současné době studentem doktorského programu Teorie a dějiny české literatury při filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Je redaktorem revue Weles. Žije v Ostravě.

Protimluv, Ostrava 2014
Rok: 2014
Počet stran: 68
EAN: 9788087485163
CENA: 149,- Kč

Petr Motýl / Zlatý potok

Autorský výbor básníka Petra Motýla sestavený z rukopisů z let 2009 až 2012 a vydaný u příležitosti autorových 50. narozenin. Básně jsou předznačeny jadrným jazykem, vybroušeným a cizelovaným do čistého, prostého tvaru. Čiší z nich především radost ze samotného psaní. Motýlovy historky z periferie a jejích špeluněk vykukují na čtenáře pouze občas a vzdáleně. Spíš tu jde o ztišení, usebrání, zklidnění, „melancholickou procházku“ po krajině vnější, převážně pražské, ale i krajině vnitřní, v níž zpoza ostře prosvětlených situací tu a tam vystoupí světy „schované tmou“ či „příkrovem hlíny“ .

Protimluv, Ostrava 2014
EAN 9788087485170
Kniha brožovaná, stran 80
Cena: 149,- Kč
Zakoupit lze na: objednavky@protimluv.net nebo v prodejnách distribuční sítě společnosti Kosmas.

Protimluv 1-2/2014

Nové dvojčíslo revue Protimluv reflektuje boj za svobodu jednotlivce uprostřed masové společnosti tíhnoucí k totalitním praktikám. Stále aktuální téma je zobrazeno například ve verších nejvýznamnější ukrajinské básnířky Liny Kostenko, jejíž básně evokují současnou ukrajinskou společenskou situaci plnou nepokojů a lokálních válek. Revue dále zveřejňuje autentické deníkové záznamy běloruského anarchisty Igora Oliněviče o státní bezostyšnosti a surovosti vůči politickým vězňům, či lyrizující vhled do prvního rána ve vazební věznici čínské disidentky Sun Baoqiang. Vůbec poprvé jsou v českém překladu publikovány verše významné německé básnířky židovského původu Maschi Kaléko. Jaroslav Žila zaslal redakci vydařenou psychologickou drobnokresbu osamělé ženy v povídce Panelák, básník, malíř a performer Marek Pražák pro změnu texty z cyklu Hallada o Olejovém městě, ale rovněž i reprodukce svých rozměrných pláten ze souboru Nemocné město. Protimluv se profiluje jako časopis sledující dění na polské literární scéně, zveřejňuje např. verše polského básníka a bohemisty Leszka Engelkinga. Revolucionář, buřič, anarchista a squatter Robert Rybicki je představen při příležitosti vydání česko-polské knihy Dar lůzrů/Dar meneli. Texty americké básnířky Ariany Reines, provokativní autorky sbírky Kráva, označované v Americe nevybíravými slovy jako „coura od masa“, představují zásadní příspěvek čísla do feministické diskuse o postavení ženy ve společnosti. Důležitou součástí Protimluvu jsou vždy výtvarné přílohy, tentokrát Kataríny Szanyi či Daniela Balabána. Historik architektury Martin Strakoš ukazuje na stavebních realizacích studia Kamil Mrva Architects zdařilé spojení nové modernosti s požadavky tradice.

Protimluv, Ostrava 2014
Brož., stran 128
EAN: 977180203210006
Cena 80 Kč
Zakoupit lze na: objednavky@protimluv.net nebo v prodejnách distribuční sítě společnosti Kosmas.

Robert Rybicki / Dar lůzrů

Česko-polské vydání sbírky slezského básníka Roberta Rybického (* 1976) známého v Čechách a ve Slezsku nejen překlady zveřejněnými ve Tvaru, Psím vínu a Protimluvu, ale i svým pobytem ve squatu na pražské Cibulce v roce 2013. Anarchista, revolucionář a buřič. Prokletý básník. Jako redaktor působil např. v polském týdeníku Nowy czas v Londýně. Věnoval se happeningům a organizování uměleckých, a to nejen literárních akcí. Pobývá ve squatech u nás a v Polsku, ale také v Rakousku a Německu. Jeho poezie je plná surrealistické obraznosti, experimentování s jazykem, prolínání významových i zvukových vrstev různých jazyků, střídání češtiny, polštiny, angličtiny a němčiny. Charakterizuje ji nespoutanost a hravost, nepodléhající žádnému předem danému názoru, i když pro básníka samotného je podstatná myšlenka vzdoru a anarchie vůči establishmentu.

Protimluv, Ostrava 2014
Přeložil Petr Motýl
Kniha brožovaná, stran 132
Rozměr: 17,5 x 22 cm
Cena: 179 Kč
EAN 9788087485156

Justyna Bargielska / Píšeš báseň?

Výbor textů Píšeš báseň? polské básnířky Justyny Bargielské (* 1977) vychází ze všech čtyř jejích dosud publikovaných básnických sbírek a souboru próz Obsoletky (2010). Varšavská autorka je dvojnásobnou laureátkou jednoho z nejvýznamnějších polských literárních ocenění – Literární ceny Gdyně, byla nominovaná na řadu dalších literárních cen – Nike, Silesius nebo Paszport Polityki. Její básně vyšly v překladu do češtiny, angličtiny, slovinštiny a bulharštiny; u nás byly publikovány v časopisech A2 (21/2011), Protimluv (1-2/2012) a Souvislosti (1/2012, spolu s rozhovorem Vyhlížím každý verš) a Antologii současné polské poezie (2011), ale pro potřeby tohoto výboru prošly dalšími úpravami a redakcí, na nichž se podílela básnířka Kateřina Rudčenková. Knihu doprovází doslov překladatelky Lucie Zakopalové o tvorbě Justyny Bargielské: „Slovem klíčovým, které snad můžeme označit za jeden ze základních symbolů a podstatu metaforiky a obraznosti Bargielské tvorby, je stín. „Stínovaný“ je i její jazyk – zdánlivě lehký, ironicky žonglující s podivnými asociacemi a lidskou řečí, ve své podstatě ale vždy podbarvený temnými tóny, v nichž se pokouší neutonout.“

Protimluv, Ostrava 2013
Přeložila Lucie Zakopalová
Kniha brožovaná, stran 100
Rozměr: 16,5 x 20 cm
Cena: 179,- Kč
EAN 9788087485118
Zakoupit lze na: objednavky@protimluv.net nebo v prodejnách distribuční sítě společnosti Kosmas.

Roman Pecha, Petr Motýl / Perníková chaloupka

Kniha Perníková chaloupka je skutečným příběhem havířovského vařiče pervitinu Romana Pechy (*1963), dnes pekaře, který sepsal básník a prozaik Petr Motýl (*1964). Ve čtivě napsaných záznamech přátelských rozhovorů obou tvůrců sledujete „dějiny“ narkomanie na severu Moravy a ve Slezsku od doby normalizace až po rok 1996, kdy se děj uzavírá rozhodnutím hlavního hrdiny přestat brát drogy. V poutavém a vtahujícím příběhu se mísí tragédie a zoufalství lidí závislých na drogách, ale také všudypřítomný humor prosvětlený Motýlovým vypravěčským mistrovstvím. Jde o novelu plnou řízných a drsných dialogů ozvláštněných regionalismy, především však o dílo přesahující rozměr pouhého dokumentu.

Protimluv, Ostrava 2013
EAN 9788087485101
Kniha brožovaná, 184 stran, 15 x 19, 5 cm
Cena: 249,- Kč
Zakoupit lze na: objednavky@protimluv.net nebo v prodejnách distribuční sítě společnosti Kosmas.

Naivní rostlina Bálinta Harcose

Bálint Harcos | Naivní rostlina

Bálint Harcos | Naivní rostlina

Kniha Naivní rostlina Bálinta Harcose vzbudila po svém vydání v roce 2006 v Maďarsku značný zájem. Mladý muž se rozhodne důsledně rozejít se vším, čemu věří (se svými niternými přesvědčeními a pravdami), i se všemi svými milovanými, k nimž je poután (se svou rodinou a se svou láskou). Svůj plán líčí v monologu připomínajícím vodopád slov. Dívku, která při něm stojí až do samotného konce, hrdina nakonec zavraždí a sám vyběhne do ulic Budapešti.

Přeložil Tomáš Vašut
Kniha, brožovaná, 100 stran, 15 x 20 cm
Protimluv, Ostrava 2012
Cena: 189 Kč

Kulturní revue Protimluv zakoupíte:

Ostrava: Knihkupectví Academia, Knihkupectví Artforum, Antikvariát Fiducia, Dům umění, Prodejna Kosmas
Olomouc: Prodejna Kosmas
Hradec Králové: Prodejna Kosmas
Brno: Academia, Prodejna Král Radek – Skleněná louka, Styria
Praha: Prodejna Maťa – Aurora, Prodejna Kosmas – Perlova, Academia – Václavské náměstí, Knihkupectví Seidl, Kavárna Náprstkova, Neoluxor – Václavské náměstí, Neoluxor – Nový Smíchov

Knižní edice

Jaroslav Žila | V hrudi pták ŠLECHTICTVÍ NEKLID Ryszard Krynicki | Magnetický bod MARTIN SKÝPALA | Příběh písmen Jerzy Franczak | Převlékárna Janusz Rudnicki | Smrt českého psa István Vörös | V OKNĚ SPÍCÍ Petr Motýl: Kam chodí uhlí spát Martin Skýpala / Ruční práce Na svahu Miroslav Zelinský: Texty a obrazy (Stopy, které zůstaly) Oskar Mainx: Poezie jako mýtus, svědectví a hra Svatební pizza Mrtvé body

Ohlas v tisku:

Krystyna Mogilnicka: Franczak, Jerzy: Převlékárna, recenze
... Ten, kdo dává přednost jasným příběhům a jednoduchému vyprávění, může být dezorientován. Převlékárna je kniha autotematická, ba dokonce autotelická. Vedlejší linie přerůstají do zcela autonomních historek a nakonec vše končí spisovatelovým zmizením a Cvičeními: „Poslední cvičení – zapamatuj si všechny rady a návody a sněz je, potom sněz celou knihu, je skutečně vynikající.“www.iliteratura.cz

Michala Benešová: Popularita neoznačuje fenomén
S šéfredaktorem ostravské kulturní revue Protimluv Jiřím Macháčkem o zmrtvělosti dnešního člověka, o české a polské literatuře, o ostravských fenoménech i o strachu z jinakosti.
– Text vyšel v Literárních novinách 2008-8 na straně 15 – www.literarky.cz

Martin Mikolášek: Ostravská kulturní revue
Současný stav kulturních periodik v České republice není uspokojivý. Časopisů je díky bohu nemálo, ale jejich vývoj po letech většinou ustrnul. Autoři, témata a styl se opakují, kontury a koncepce rozmývají, převládá krotké sebeuspokojení. Přinese novou energii mladý severomoravský čtvrtletník?
– Text vyšel v A2 č. 4/2007 – www.tydenika2.cz

Protimluv na FacebookuProtimluv podporují:

Statutární město Ostrava Moravskoslezský kraj Ministerstvo kultury ČR

| protimluv.net | revue | redakce a kontakt | knižní edice | protimluv.fest | předplatné |

| email redakce: protimluv@seznam.cz | Naše bannery a ikonky | |
| webdesign © 2007 Jaroslav Němec |