Literární večer revue Protimluv v Praze

Srdečně zveme do AVOID Floating Gallery v Praze v úterý 20. března od 19.30. Vystoupí autoři, jimž v roce 2017 vyšly knihy nebo texty pod hlavičkou Protimluvu a v revue Protimluv. Básnířka Petra Strá uvede texty ze sbírky Vríka (Protimluv 2017) a básník Ondřej Hložek přečte verše z knihy Teď (Protimluv 2017). Třetí číslo Protimluvu 2017 zastoupí Martin Šenkypl s experimentálně laděnou básnickou skladbou Žáry a čtvrté číslo Kristýna Montagová se souborem básní ovlivněných pobytem autorky na Ukrajině.

Kristýna Montagová (* 1992) studovala na Ostravské univerzitě, ve studiích pokračuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mezi její dosavadní literární úspěchy patří ocenění v soutěžích Ortenova Kutná Hora 2013, Literární cena Vladimíra Vokolka 2013
a 2009, Hořovice Václava Hraběte 2013; její texty vycházely také v Almanachu Prowincjonalnem ad. Od září předloňského roku vyučuje češtinu studenty v městě Ivano-Frankivsk na Ukrajině. Vydala básnický debut Příště to nenechat zajít tak daleko (Petr Štengl, 2016).

Martin Šenkypl (* 1984) vzdělání získal na různých školách. V psaní od epigonských počátků přešel k svébytné formě sdělení, je autorem řady nepublikovaných básnických sbírek a cyklů. Dle svých slov momentálně píše pouze jednu jedinou báseň bez konce či začátku, která směřuje k jedinému cíli – k zániku jejího autora. A jak sám uvádí – nehodlá v tom přestat. V loňském čísle revue Protimluv č. 3 publikoval básnický cyklus Žáry. Žije v Ostravě.

Ondřej Hložek (* 1986) absolvoval obor bohemistika na Slezské univerzitě v Opavě. Vydal knižně sbírky Tížiny (Dalibor Malina, 2011), Domů (Srdeční výdej, 2013), Ulicí Dolorosa (Pavel Kotrla – Klenov, 2017), elektronicky vyšla skladba Otluky (Zajezdí, 2013). Publikoval např. v časopisech Host, Protimluv, Tvar, Texty, Aluze, Listy, H_aluze aj. Ke konci loňského roku vydal
v Protimluvu sbírku Teď, koncentrovanou výpověď o strázních člověka, který nesnadnost života chápe jako výzvu k jeho naplnění, jako věčný běh za ztracenou srozumitelností světa, jejíž unikavost paradoxně vzrůstá s její blízkostí. Hložkova čtvrtá básnická kniha je střídmě sestavena z významuplných detailů, sebekritických šlehů, palčivých vzpomínek, epifanických výjevů, které se dějí na hranici dvou okamžiků, na třecích plochách básníkova já a mnohotvaré skutečnosti.

Petra Strá (* 1979) doposud vydala sbírku Volavka (Host, 2013) a v uplynulém roce sbírku Vríka (Protimluv, 2017) vyznačující se poezií, která někdy vyvolává dojem jazyka in statu nascendi, kdy se běžná slova teprve rodí z předjazykové, dosud neartikulované materie. Taková poezie silně evokuje folklorní kořeny, jazykovou magii, zaříkávání a funguje jako odkrývání dávné dané možnosti jazyka. Publikovala v různých literárních časopisech (Host, Tvar aj.). Je zakladatelka a básnířka la školy, hudební školy autorské tvorby a improvizace pro děti už od nejnižšího věku. Autorka písňových textů, nové hudební pedagogiky založené na hudebních obrazech, la¬strojích a principu ponechání původu. Vystudovala dopravní inženýrství, geografii a tvůrčí psaní. Žije v Praze.