Miroslav Zelinský: Texty a obrazy (Stopy, které zůstaly)

Literární historik a kritik Miroslav Zelinský se své studii Texty a obrazy (Stopy, které zůstaly) pokouší poukázat na to, jak ve dvou zcela odlišných znakových systémech jako výtvarné umění a dějiny národních literatur fungovaly a fungují podobné způsoby technik ovlivňování recipienta. Autor se zaměřil především na výrazové prostředky spjaté s dobou totalitních politických systémů a jejich způsobu ovlivňování literatury a výtvarného umění, což dokládá na mnoha příkladech mj. ostravských figurálních sgrafit porubského cyklu z roku 1956 nebo na vybraných pasážích z dějin slovenských a českých národních literatur z doby totalitarismu. Jeho interpretační východiska vycházejí ze semiotického vidění kultury v synchronním i diachronním rozměru. Součástí knihy je také barevná obrazová příloha.

Knihu redakčně přehlédl:
Richard Vodička
Lektorovali:
Prof. PhDr. Štefan Gero, CSc.
Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.
Grafická úprava, sazba a zlom:
Ivo Kaleta
Jazyková redakce:
Šárka Zelinská
Monika Horsáková
Odpovědný redaktor:
Jiří Macháček
Resumé do angličtiny přeložil:
Richard Vodička

v roce 2007 vydal Protimluv, o. s., Ostrava, 1. vydání
formát: 144 stran, česky, vázaná vazba
ISBN: 978-80-904049-0-8
EAN: 9788090404908
Doporučená cena: 189 Kč