Novinka Maxe Gronacha v Domě knihy Knihcentrum

Srdečně zveme na uvedení knihy Maxe Gronacha Ztraceni
v sebeklamu v Domě knihy Knihcentrum v Ostravě ve středu
14. listopadu od 16 hodin.

Půvab a hodnota románu Ztraceni v sebeklamu spočívají především v jeho autenticitě. Max Gronach věrohodně přenáší své čtenáře do Ostravy šedesátých let. Do ocelového srdce republiky, tak cenného pro komunistické vedení, a přesto na hony vzdáleného od všemocné Prahy. Dává nám nahlédnout do světa vlivných tajemníků strany, do tehdejšího filmového průmyslu i do života politicky nespolehlivých a nechtěných jedinců. Zároveň nám dává proniknout do atmosféry života běžných lidí hledajících svou šanci v době reálného socialismu. Čtivé vyprávění má v sobě vtip
i napětí – a zároveň v sobě skrývá hlubokou otázku: Co je to vlastně láska, odkud se vezme v životě člověka a čím roste? Kniha Maxe Gronacha Ztraceni v sebeklamu je cenným přínosem nejen pro ty, kdo chtějí zrekapitulovat své vzpomínky, nebo ty, kdo se zajímají o dobu, v níž žili jejich rodiče či prarodiče – ale i pro ty, kdo se chtějí zamyslet nad nadčasovými principy mezilidských vztahů. (Tomáš Novotný)

Max Gronach (1942) je tělem i duší pravý Ostravan a svých prvních dvacet šest let prožil témeř výlučně ve středu města se svými rodiči, sestrami a hlavně s vynikajícími kamarády. V roce 1968 se oženil, ale protože se jeho touha po vědění a poznání nedala ve vlasti realizovat, vyrazil za studiem do Německa, kde absolvoval na univerzitě v Mohuči. Následně pracoval pro několik televizních a filmových společností jako dramaturg a producent. Ostrava se mu ovšem přilepila na paty; něco mu dala a on byl neustále puzen jí to vrátit, proto napsal knihu Ztraceni v sebeklamu. Sám o ní říká, že se přímo dotýká mnoha lidských osudů z pověstných šedesátých let minulého století, kdy nerozhodoval rozum, nýbrž srdce.

Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy