Ročník 1 / Číslo 1 | Vyšlo 22. února 2002
RECENZE

Soap Creative Showers

kulturní očista ducha a smyslů

Na rozhraní listopadu a prosince loňského roku vyrašilo na zatím poměrně skromném, ale neustále se rozvíjejícím ostravském kulturním poli zatím první číslo interaktivního časopisu SOAP Creative Showers.

Premiérové číslo tohoto nepravidelníku upoutá již na první pohled - je nabízeno v zalepené obálce z recyklovaného papíru. Přední stranu obálky tvoří narazítkovaný nápis SOAP a samolepka se stejnojmenným logem, upozorňující na to, že součástí tištěné podoby časopisu je CD. Zadní část obalu je přelepena ručně popsanou nálepkou s informací o obsahu. V tomto momentě narazíme na první a jednu z mnoha humorných „vychytávek“, jež procházejí celým SOAPem. Autorkou provedení popisky je totiž jedenáctiletá sestra hlavního iniciátora tohoto neperiodika, jenž se v SOAPu prezentuje jako noMakeup. Celkově považuji vtípek s časopisem uzavřeným v neprůhledném obalu za vkusný - neagresivním způsobem totiž působí na zvědavost, jež bývá prvním krůčkem k poznávání, které provází člověka na cestě za poznáním.

Jak jsem již předznamenal, SOAP tvoří tištěná část a multimediální CD. Hmatatelnou podobu prezentují ostravští noMAKEup, ETRO, BISTRO, OPENMINDZ, kteří se rekrutovali z řad ostravské graffiti komunity druhé poloviny devadesátých let uplynulého století a holandští / nizozemští / Corp. Unit.

To již máme rozbaleno a držíme v ruce samotný produkt s černobílou titulní stránkou, působící čistým a očišťujícím dojmem, v jehož duchu se nese celý časopis. Uprostřed zadní strany je posazena maličká mapka České republiky a v ní je umístěn miniaturní bod znázorňující polohu Ostravy. Bingo:-)) Fórek je trochu narušen umístěním nezbytných log sponzorů, která by příště mohla být umístěna např. v rámci tiráže, nebo jinde uvnitř výtisku.

Po stručném, jasném a úderném úvodníku v češtině a angličtině následují práce zmiňovaného noMAKEupa. Jedná se o věci tvořené především kombinovanou technikou - v tomto případě ruční práce s počítačovou ilustrací. Úvodní grafika nazvaná příznačně noMAKEup je jakousi sebealegorií na nick autora, což dotvrzují slovní hříčky, jež ji orámovávají. Jsme zde informováni o tom, jak vzniká tato přezdívka. Tento prvek je použit ještě jednou - a to zrcadlově. Autor pokračuje i dále ve svém humorném pojetí. Za zmínku stojí vyzývavá Ready, reklamní SOAP či bartákovsko-slívovsky laděná Think way too drink?

Na řadu přicházejí grafiky a typografie Etra - blízkého spolupracovníka šéfredaktora / ten je v časopise uváděn také jako Big Boss - pozn. aut. /. Za pozoruhodnou považuji jeho typografickou Experimentální abecedu, zajímavý je jakýsi remix z prací Openmindz/e/, pod názvem Graffiti is art mother fucker sucker!! a jako výtečnou osobně hodnotím minimalistickou typografii s patrným odkazem na graffiti, což dotvrzuje i její název Graffiti is vandalism mother father sucker!!

Následují koláže dua Bistro - tvořeného Takiem a Labtopem / aka Wilish - také Grapefruit Moon - s touto skupinou chystám rozhovor do dalšího čísla – p. a. /. Nejvíce na mne zapůsobily práce Čestná salva, Celkom francúzský střih a Laboratórium budúcnosti. Je poměrně na škodu, že výtvory této dvojice nejsou zvětšeny do formátu A4, jak je tomu u ostatních tvůrců :-( ??( )-:

Bonusem tohoto čísla SOAP/u/ jsou grafiky amsterodamských Corp. Unit a anglický přepis internetového rozhovoru s nimi. Z prací těchto grafických designérů lze vysledovat zkušenost a z ní vycházející jistotu. Sympatické na těchto Holanďanech je to, že prezentované grafiky jsou tvořeny přímo pro SOAP! Wow...!!! Všechny práce zapadají kontinuálně do kontextu časopisu a co se týče humoru, v ničem si nezadají s pověstným tzv. ostravským folklórem, o čemž svědčí například počítačová grafika Soap s podtitulem Sing it: Iťs raining fluff! Hallelujah... nebo Corp. Unit Hygieně: We use soap to wash our hands.

Prezentaci uzavírá Openmindz / Ricky - Ostravané znají jeho práce např. z výstavy, která proběhla loni na podzim v Černém pavoukovi - p.a./, jehož precizní grafiky jsou provedeny ručně. Jedná se o hodně povedené věcičky.

Samostatnou kapitolu tohoto subculture journal/u/ tvoří kontakty na tvůrce tzv. contributors, doplněné o jejich mystifikační fotografie / původně Quelle ze 70. let minulého století / u noMAKEupa, ETRA a BISTRA, logo u Corp. Unit a autentická fotografie, rozstříhaná na proužky a náležitě zdeformovaná u OPENMINDZ/e/.

Závěrem následují obligátní poděkování a vzkazy čtenářům.

Druhou část SOAP/u/ tvoří interaktivní CD, které si lze přehrát na PC / video i audio /, nebo CD přehrávači / pouze audio version /. Ke zhlédnutí jsou zde invenční animace od Embrya, Gobelinsmultimedia, Twodotone, C.U. a nMu; grafiky od nMu, Etra, Lacma a koláže od Bistra - tentokrát v barevném provedení; fotografie od Loma s Labtopem a offline www DJ school MP4.

Na audio verzi tohoto CD je skvěle sestavená kompilace, na níž jsou ke slyšení skladby a tracky od Grapefruit Moon, Junketta, Item/a/ ala playa, Violy / všichni dvoika.troika / a mimoostravského Petra Mikovce / Pardubice?? /. Výše zmiňovaní interpreti vydali svá alba u Internetového Virtual label/u/; Item a la play má navíc za sebou nahrávku na jedné straně vinylu (společně s Reverbem – p. a.) u Obushek/u /. Výběr zvukové podoby CD byl opravdu šťastný - nabízí se zde mnoho podob taneční hudby od acid jazzu přes breakbeat, d´n´b a hardstep po down tempo. Člověku neznalému může vadit fakt, že nejsou uvedeny názvy skladeb aktérů, ale byl jsem upozorněn, že je tak činěno záměrně. Sampler působí uceleným, uvolněným a uklidňujícím dojmem. Nejvíce se mi na tomto výběru líbí to, že není sestaven tradičním způsobem, tzn. že není použit klasický model klimaktické gradace od nejjemnějšího tracku po nejdrsnější či nejtvrdší... Víc naznačovat nebudu - zaposlouchejte se sami.

Jak jste si zajisté všimli, druhé části SOAP/u/ jsem nevěnoval tolik prostoru jako jeho tištěné podobě. Učinil jsem tak záměrně, abyste nepřišli o možnost vyzkoušet účinky této kulturní hygieny na sobě. A navíc na začátku jsem se zmínil o zvědavosti, která provází člověka v průběhu celého života...

Je nad slunce jasné, že tento časopis nepřinese nic pro pseudointelektuální grafomany a jejich příznivce. Přestože je SOAP otevřen všem druhům umění, je patrné, že forma, kterou je představeno první číslo, bude zřejmě dominovat i dalším číslům. Ukázalo se totiž, že minimum napsaných slov - a když už tak trefně použitých může být velké plus. Fakt, že časopis nedělají renomovaní a mnohokrát do sebe uzavření umělci, evokuje touhu představit se okolnímu světu a říci: Jsme tady!!! Sympatická na snahách autorů je touha nabourávat zažité společenské, kulturní a umělecké konvence a hledání nové vizuální komunikace.

Je to dobrý protipól k současnosti zkomercionalizovanému a médii opěvovanému a systematicky propagovanému konzumnímu způsobu života. Zajisté se najde někdo, kdo mi vyčte malou kritičnost vůči SOAP/u/, ale je těžké hledat mouchy, či spíše mušky na něčem, v případě, že můžeme být rádi, že něco takového vůbec je.


Herbert Procházka       


náměty, ohlasy, tiskovky a reporty posílejte na: herbert@email.cz

| Obsah čísla | Titulní stránka čísla |


| email redakce: protimluv@seznam.cz | Naše bannery a ikonky | |
| webdesign © 2019 Jaroslav Němec |