Ročník 4 / Číslo 3-4 / Vyšlo 23. prosince 2005
OBSAH

Děkujeme

Festival spisovatelů Praha 2006

děkujeme
děkujeme
děkujeme

Vydání časopisu Protimluv
Grantem podpořilo
Statutární město Ostrava,
Ministerstvo kultury
České republiky,
Městský obvod
Moravská Ostrava
a Přívoz.


Grafická úprava Petr Pavlán.
Sazba Jiří Šigut - Concept
Poděkování firmám Artforum,
Tisk Servis a Nývltovi.
Příspěvky a názory je možno posílat na e-mail
protimluv@seznam.cz
nebo na adresu
Jiří Macháček,
Zengrova 7,
Ostrava 3, 703 00.
Náklad 200 kusů se serigrafií,
z toho 50 ks se zvukovou přílohou
Cena se sengrafií 59 Kč.
Dáno do tisku 23. prosince 2005.
Časopis Protimluv je registrován Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 13597,
vydává občanské sdružení Protimluv
Redakce: Monika Horsáková, Jiří Macháček, Herbert M. Procházka
Redakční okruh Protimluvu tvoří: Oskar Mainx, Jan Malura, Ivan Motýl, Martin Strakoš, Petr Ševčík, Veronika Ševčíková
Foto na obálce: Martin Popelář
Foto na předposlední straně Martin Smékal.
Komiks:


Editorial | 1

Ota Filip:

- Osmý čili ještě nedokončený životopis | 2

- Jan Kubica: Ota Filip a poznámky k jeho tzv. ostravským románům | 9

- Martin Pekárek / Hrdinové neumějí poslouchat | 14

Rozhovor:

- Ivan Krejčí/ Vyzkoušel jsem divadlo v realitě | 16

Miroslav Sígl / Jubilejní publikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy | 16

Ivan Švanda / Poezie | 20

Petr Hruška / Básník dnes znamená hovno | 22

Jakub Chrobák / Jarmilka | 24

Festival nové hudby:

- Y. Ellerová / Každý dobrý lék je hořký, každá pravda rve uši | 28

- Anketa | 28

- J. Macháček / Cage žije, zabijme Cage | 34

Slovenský spisovatel Janko Cádra o Gustavu Mahlerovi | 36

Jan Havlena / A pak zase pršelo a lilo | 42

Pavel Němec / Texty | 45

S pamětí v zádech:

- M. H. Procházka / Ve světě uznávaný, doma opomíjen | 48

- Jiří Siblík / Vzpomínky na Otakara Kubína | 50

J. Macháček / Trojí čtení křižovatek Pavla Alberta | 52

M. H. Procházka / Do třetice pod proudem tvůrčí sprchy aneb Soap č. 3 | 53

Severočeské okénko:

- Radek Fridrich / Vejškrabky ze Žibřida | 54

- Patrik Linhart / Děsivá instituce dobra | 56

Architektura:

- Martin Strakoš / Úsvit v době soumraku | 58

Literární příloha Protimluvu: Básníci "Na divoko" | 60

- Marta Podgórnik | 60

- Grzegorz Olszański | 62

- Radosław Kobierski | 64

Recenze:

- Martin Strakoš / Za novou brněnskou architekturou | 66

- Martin Strakoš / Architektura jako znamení lidského osudu: film Můj architekt Louis Kahn | 68

- Petr Mecner / Nejnovější staré texty J. H. (Krchovského) | 69

- Martin Tomášek / Ve znamení Blíženců | 69

- Markéta Radová / Rozhovory spjaté s Prahou jen volně | 71

- Petr Hrtánek / Kotel se žhavým černým obsahem | 71

- Jan Havlena / Ostravské Polaroidy aneb záběry z chladných labyrintů dnešního světa | 73

- Jiří Urban: Ubohá Rusalka | 74

- M. H. Procházka / Nebýt dnešní - ve třičtvrtě na deset přijdou další | 75

- Jana Adámková / Svatováclavský hudební festival | 76

Vážení přátelé,
v letošním roce jsme revue Protimluv předznačili dvojčísly. Věřím, že vás větší rozsah časopisu potěší, stejně jako zdařilá výtvarná příloha - serigrafie Pavla Alberta. Rád bych úvodem zdůraznil z mnoha témat nového vydání revue blok textů, které jsme věnovali spisovateli Otovi Filipovi při příležitosti jeho 75. narozenin. Autor představuje ukázku z připravovaného románu Osmý čili ještě nedokončený životopis exkluzivně poskytnutou pro náš časopis. Polská básnická skupina Na Dziko, jejíž autorské zázemí hýří bohatstvím, opět vstupuje na strany Protimluvu, tentokrát tvorbou Marty Podgornik, Grzegorze Olszańského a Radosława Kobierského. Festival nové hudby v Ostravě je mimořádný počin; rozsáhlý rozhovor s organizátory této přehlídky doplňuje anketa o soudobé tvorbě a zamyšlení nad úvodním koncertem, na němž zazněly skladby Johna Cage. Za redakci vám přeji šťastné vykročení do Nového roku.

Jiří Macháček, šéfredaktor