Ročník 4 / Číslo 3-4 / Vyšlo 23. prosince 2005
OTA FILIP

Následující nevelký tematický blok uveřejňujeme, byť trochu opožděně, u příležitosti autorových 75. narozenin. K tomuto připomenutí nás také vedl pocit, že Filipovo dílo je v českých literárních vodách reflektováno mnohem méně, než by si zasloužilo.

Po úryvku z autorova připravovaného románu Osmý životopis přinášíme příspěvek Jana Kubicy, který se pokouší nahlédnout do Filipových nejednoduchých životních peripetií a současně zaznamenat ohlasy na jeho osobnost a dílo v německém literárním prostředí. Naproti tomu esej Martina Pekárka si na jedné straně pohrává s představou, jaké by to bylo stát se jedním z Filipových hrdinů, na straně druhé mu tato pozorování umožňují vyvodit obecnější komparativní závěry o způsobu výstavby jak románů Filipových, tak i Kunderových.

Hodně se hovoří o Filipově poetice antiiluzivnosti, o autobiografičnosti, o problémech, které mají jeho (anti)hrdinové se svou identitou, nebo o jeho magickém realismu. Méně se již mluví o schopnosti jeho textů vyvolávat všelijaké emoce, o jejich umění postupně strhávat čtenáře na stranu svých hrdinů a podněcovat v něm pocity spoluúčasti a empatie. A právě posledně zmíněné schopnosti malí vypravěči rozhodně postrádají.

Autorovi přejeme všechno nejlepší a čtenářům dobré čtení.

Oskar Mainx

Osmý čili ještě nedokončený životopis


připravujeme

       

| Obsah čísla | Titulní stránka čísla |


| email redakce: protimluv@seznam.cz | Naše bannery a ikonky | |
| webdesign © 2019 Jaroslav Němec |