Ročník 4 / Číslo 3-4 / Vyšlo 23. prosince 2005
Básníci "Na divoko"

Grzegorz Olszański


Zástava pro smrt

Pokoj po zemřelé skrývá samá překvapení. Skřínky,
do kterých se kdysi nesmělo nahlížet, se před námi
otevírají. Štracháme tu a tam, prohlížíme fotky; na účty
se díváme pozorně, jako bychom skládali účet svědomí.

Spory o to, kdo má ležet na matce, vyvolávají dvojsmyslné asociace,
i když se záležitost zdá být vážná. Tak to chtěla, tak jsem jí to slíbil
- říká strýc, do toho nemá bratr co mluvit (bude mít
ještě půl roku, potom se rakem vplíží do toho stejného

hrobu). Na to, že jde o smrt, se rozhovory stávají nevýslovně živé.
A majetek? Jaký majetek - trocha nábytku, černobílá televize
a účet v bance k likvidaci. To je celé jmění.

A ještě včera tady byla s námi. Moře vodky šumělo domem
a náhle vchází bez klepání smrt jako pro své. Celá rodina
křičí. Já hledím: za oknem vedro, v tom vedru, vířící sníh.

Černé Pondělí

Přelévání skutečnosti na papír začíná být
čím dál tím těžší. Nebo jinak: svět začíná
mít něco z bankovních převodů. Pravidelné
rubriky dní, kapitál minut, burza nápadů.
Před týdnem jsem se zbavil zlozvyku vlastnění:
na smetiště putovala kolekce desek, sbírka knih,
jediný exemplář ženy, jaká mě kdy
zajímala. Život jsem složil do krychličky a
dal do krabice, vedle starého oblečení.
Ať počká na lepší časy. Jsem připraven.
Za oknem temnota rozprostírá svá světla.

A volá na mě jménem.

Sztuka mięsa, 2001


Biografické údaje:

Grzegorz Olszański - narozen roku 1973 v Piekarach Śląskich. Absolvent a zaměstnanec polonistiky Slezské University v Katovicích, autor disertační práce věnované poezii Evy Lipské, spoluzakladatel básnické skupiny Na Dziko. Vydal Recytacje z pamięci (Recitace zpaměti), 1996; Tamagochi w pustym mieszkaniu (Tamagoči v prázdném bytě), 1999 - cena Kazimiery Ilakowiczówny a Sztuka mięsa (Kus masa), 2001. Bydlí v Bytomi.


       

| Obsah čísla | Titulní stránka čísla |


| email redakce: protimluv@seznam.cz | Naše bannery a ikonky | |
| webdesign © 2019 Jaroslav Němec |