Ročník 8 / Číslo 1–2 / květen 2009
OBSAH

Milí přátelé,
linie nového dvojčísla je zřejmá, najdete v něm dvě zásadní témata, kterými jsou autoři Festivalu spisovatelů Praha 2009 a materiál věnovaný architektu Erichu Mendelsohnovi. V prvé řadě nelze nezmínit nositele Nobelovy ceny Gao Xingjiana, od něhož publikujeme úryvek z románu Hora duše, a dále politicky angažované, velmi silné texty věnované tragickým událostem na Náměstí Nebeského klidu v Pekingu v roce 1989 od jiných čínských tvůrců Yang Liana a Ma Jiana. Vůbec poprvé na stranách Protimluvu uveřejňujeme texty arabských básníků.

Literární část Protimluvu je opět nejsilnější. Petr Král zaslal báseň napsanou v Ostravě v roce 2007, Josef Straka připravil výběr textů uvozený ostravskému čtenáři zcela srozumitelným nadpisem: Nahlížel do malých provozoven, jakýchsi odštěpných závodů. Slovák Márius Kopcsay ze zúčastnil v loňském roce Protimluv. festu 2008 a výsledkem této spolupráce je otištěná povídka, kterou přednesl na závěrečném večeru přehlídky. Malíř, performer a pedagog Jiří Surůvka se po letech vrací na stránky Protimluvu a jeho návrat je ve velkém stylu, přečíst si můžete obsáhlý rozhovor doprovázený bohatým obrazovým materiálem a jako bonus nabízíme ke koupi výtvarnou přílohu – serigrafi i tohoto nejznámějšího ostravského výtvarníka vytištěnou ve dvou stech kusech pouze pro toto vydání Protimluvu.

Vraťme se ještě ke druhé linii dvojčísla. Situaci staveb současných „chrámů konzumu“ můžete konfrontovat s idejemi a dílem Ericha Mendelsohna. Snad po přečtení dvou článků od Martina Strakoše a Karoliny Tabakové získáte věrnou představu architektury prosazované tímto proslulým německým tvůrcem, jehož jedinou realizaci v České republice naleznete zrovna v Ostravě.

Jiří Macháček, šéfredaktor


Texty

Petr Král | 2

Rozhovor

Jiří Surůvka Je to náš jediný život a to je to největší umělecké dílo, co tvoříme | 5

Divadlo

Martin Režný Nehrdinský Vladimír Vašek | 14

PWF

Václav Kovář Nesmrtelné příběhy zraněné jazykem násilí | 16

Gao Xingjian Hora duše | 17

Yang Lian Rok 1989 | 20

Ma Jian Pekingské koma | 21

Adonis Zranění | 23

Mourid Barghouti Tři cypřiše | 24

Texty

Márius Kopscay Muž a smrť | 25

Hudba

Jiří Macháček S břemenem provizoria | 28

Výtvarné umění

Pavel Albert Svatý duch v Domě umění | 30

Texty

Josef Straka Nahlížel do malých provozoven, jakýchsi odštěpných závodů | 32

Architektura

Martin Strakoš Erich Mendelsohn v Československu a obchodní dům Bachner | 36

Karolina Tabaková Erich Mendelsohn tvůrce moderního obchodního domu | 43

Texty

Rafał Wojaczek Ten, který nebyl | 48

Studie

Martina Němcová Dragonová Emblematika v barokním konceptuálním kázání B. H. J. Bilovského | 52

Texty

Marian Piska Konečná stanice | 55

Z líhně

Soňa Jelínková | 56

Jana Papáčková | 58

Výtvarné umění

Jaroslav Žila O čase jiných lidí | 59

Naše plodnice aneb výpověď napadených zlou schizoporózou | 60

Recenze

Markéta Stuchlíková Nedozrálý plod sladkého ovoce | 62

Martin Skýpala Nad básněmi jednoho Stalkera | 63

Čestmír Pelíkán Přběhy Gausse a Humboldta | 64

Kateřina Skalíková Bestia triumpans Miloše Urbana | 65

Jakub Chrobák „Vymýšlí si svět od počátku do konce“ | 66

Ivan Švanda Hejátko potřetí | 68Vydání časopisu Protimluv grantem podpořilo Statutární město Ostrava, Ministerstvo kultury České republiky a Moravskoslezský kraj
Poděkování fi rmám Artforum, Tiskservis a Nývltovi
Příspěvky a názory je možno posílat na email protimluv@seznam.cz nebo na adresu Protimluv, Švédská 666/31, Ostrava 12, 712 00
Náklad 500 kusů | Cena 39 Kč | Časopis Protimluv je registrován Ministerstvem kultury ČR pod číslem | MK ČR E 13597 | ISSN 1802-0321 | Tisk 05/2009 | Protimluv vydává občanské sdružení Protimluv | Redakce: Jiří Macháček (šéfredaktor), Oskar Mainx (OM) (zástupce šéfredaktora), Monika Horsáková, | Pavel Albert, Herbert M. Procházka (MHP), Martin Skýpala, Martin Strakoš, Ivan Švanda Redakční okruh | Protimluvu tvoří: Yvetta Ellerová, Jan Faber, Jan Malura, Jan Nemček, Martin Klimeš, Jana Kubicová, Alphonse | Apoti Makove, Martin Popelář, Petr Vrchlabský | Grafická úprava, sazba, úprava fotografií: Petr Pavlán | Obálka: Jiří Surůvka, Trimin a Isolda, 2008 | Výtvarná příloha: Jiří Surůvka | Distribuce: Kosmas

| Obsah čísla | Titulní stránka čísla |


| email redakce: protimluv@seznam.cz | Naše bannery a ikonky | |
| webdesign © 2019 Jaroslav Němec |