Ročník 8 / Číslo 1–2 / květen 2009
Protimluv

| Obsah čísla |

Petr Král | Jiří Surůvka Je to náš jediný život a to je to největší umělecké dílo, co tvoříme |
| Martin Režný Nehrdinský Vladimír Vašek |
| Gao Xingjian Hora duše | Mourid Barghouti Tři cypřiše |
| Martin Strakoš Erich Mendelsohn v Československu a obchodní dům Bachner |
| Rafał Wojaczek Ten, který nebyl | Marian Piska Konečná stanice |
| Jaroslav Žila O čase jiných lidí |

| Obsah čísla | Titulní stránka čísla |


| email redakce: protimluv@seznam.cz | Naše bannery a ikonky | |
| webdesign © 2019 Jaroslav Němec |