Ročník 1 / Číslo 3 | Vyšlo 7. července 2002
OBSAH

Protimluv

Vydání časopisu Protimluv grantem podpořilo Statutární město Ostrava. Grafická úprava Petr Pavlán. Sazba Jiň' SiguC - Concept Fbděkování firmám Artforum, Tisk Servis a Nývttovi. Příspěvky a názory je možno posílat na eir PTotimluv@seznaTn.cz nebo na adresu Jiří Macháček, Zengrova 7, Ostrava 3, 703 00. Náklad ZOO kusů se serigrafií, z toho 50 ks se zvukovou přílohou Cena se sengrafií 59 Kč, se zvukovou přílohou 79 Kč. Dáno do tisku 8 prosince 2004. Časopis Protimluv je registrován Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 13597, vydává občanské sdružení Protimluv Redakce: Monika Horsáková, Jiří Macháček HerbertM. Procházka Redakční okruh Protimluvu tvoru Oskar Mainx, Jan Malura, Ivan Motýl, Martin Strakoš, ffetr Ševčík, Veronika Ševčífeová Foto na obálce: David Horan. Foto na předposlední straně Rostislav Pavlík. Komiks Jiří Tomášek.


Petr Motýl / Básně 2

Petr Lysáček / Jsem teď daleko rozvážnější 5

Petr Vrchlabský / Vskutku nenápadní svědkové 9

Andrea Chrobáková-Lněničková / Fašismus před soudem 12

Aleš Homan / Moravská Ostrava jako útočiště uprchlíků z let 1938/39 16

Miroslav Olšovský / Básně 18

Miroslav H. Procházka / Tři probarvené dny aneb popis jednoho zápisu 20

Richard Krajčo / Ostravské divadlo je svobodnější 23

Mahashweta Chaturverdi / Bilingvy 25

Oldřich Kašpar/Několik osudů slezských jezuitů v novém světě 17. a 18. století 27

Martin Strakoš / Co a jak se dozvědět o české architektuře současnosti 30

Jiří Macháček / Pražský sochař Lukáš Rittstetn tvoři novou sochu pro Ostravu 33

Martin Strakoš/ Připomínka ostravského kubistického krematoria 35

Martin Strakoš/Konec dobrý všechno dobré 36

Jiří Macháček / Marathon plný hudby 37

Oskar Mainx / Kunzeho první básnická cesta 38

Jiří Macháček / Vydařený 1. ročník mimořádného festivalu 39

Jiří Macháček / Svatý Václav uctil novou hudbu 40

Oskar Mainx / Křest plamene lásky 40

Jiří MacháĚek / Kultura na okraji 40

Milí přátelé,

netvrdím, že číst o Vánocích Protimluv je zrovna to nejlepší, co se dá dělat, ale pokud se k tomu rozhodnete, hned v úvodu tohoto čísla najdete verše původně ostravského, dnes pražského básníka Ftetra Motýla, jejichž atmosféra dýchá adventní dobou. Obsáhlý rozhovor s intermediálním tvůrcem a performerem Ffetrem Lysáčfcem je věnován vedle jiného i ožehavému tématu ostravského výtvarného dění - městské galerií. Přinášíme také text o nové soše, kterou pro Ostravu vytvoří v příštím roce pražský sochař Lukáš Ríttstein. Známý herec, zpěvák a moderátor Richard Krajčo, bývalý člen Divadla Petra Bezruce, se zamysli nad ostravskou divadelní scénou. Protimluv představuje i velké a dovoluji si tvrdit že stále aktuální téma o Ostravě pod tlakem totality. Ve dvou textech si můžete přečíst jednak o uprchlících po záři 1938 ze zabraných území v pohraničí a jednak o aktivitách českých fašistických organizaci v době války a jejich poválečném potrestání. Jsem skutečně rád, že v pořadí třetí letošní číslo Protimluvu obohacuje opět serígrafie, tentokrát malířky Kataríny Hudečkové-Szanyiové. Na padesát čtenářů čeká zvuková příloha časopisu - cédéčta s nahrávkami skladeb Filipa Záruby aka Sub. D. Vision*.

Šťastný Nový rok vám přeje za redakci Protimluvu

Jiří Macháček, Šéfredaktor

| Obsah čísla | Titulní stránka čísla |


| email redakce: protimluv@seznam.cz | Naše bannery a ikonky | |
| webdesign © 2019 Jaroslav Němec |