Ročník 3 / Číslo 3 / vyšlo 8. prosince 2004
ARCHITEKTURA

Pražský sochař Lukáš Rittstein
tvoří novou sochu pro Ostravu


Naproti Domu umění v centru Ostravy bude umístěna v příštím roce rozměrná plastika Úsvit pražského sochaře Lukáše Rittsteina. Návrh mimořádného uměleckého díla v ceně přes jeden a půl milionu podpořila sedmičlenná grantová komise a v září jej schválilo ostravské zastupitelstvo.

Na ulici Umělecká jednoznačně určené pohledem na stavbu Domu umění tak bude chodce míjet jakási „futuristická bytost, přímo hledící jim do očí“, která má svým tvarem symbolicky souviset s hornickou historií Ostravy a bude vytvářet „energetické propojení ostravských podzemních labyrintů, ulic města a nebe na jejich horizontech“. Jestli půjde o sochu mimořádných kvalit a jaká bude její umělecká hodnota, o tom jednoznačně rozhodnou teprve příští generace. Každopádně Rittsteinův projekt zvítězil před dalšími patnácti návrhy, z nichž komise, která byla složena ze zástupců města, architektů a teoretiků umění, zvažovala ještě zejména obrovskou plastiku s názvem Žiletka (viz foto) brněnského tvůrce Milana Housera. Rozměrné dílo mělo na téže ulici vystihovat fenomén Ostravy jako „ostrého“ města, „které má trochu atmosféru přístavní aglomerace se spoustou průmyslu“. Politiky tento efektně vypadající návrh silně oslovil, ale grantová komise od obrovské sochy, která by zasahovala do památkově chráněné lokality až příliš výrazně, raději odstoupila. Snad nejlépe to zdůvodnila teoretička umění Magdaléna Juříková: „Žiletka je z hlediska výtvarného sice atraktivní, avšak méně originální. S podobnými absurdně zvětšenými předměty denní potřeby pracuje moderní umění už od šedesátých let minulého století. Navíc za zásadní minus pokládám její obtížnou realizaci a značnou „invazivnost“ vzhledem k poměrně stísněnému a provozně komplikovanému prost-ředí.“ Razantně se proti Houserovu projektu postavili památkáři, protože ve vymezeném prostoru na Umělecké ulici považují jaké- koliv umístění plastiky za nadbytečné a Žiletku by raději viděli třeba před novou přístavbou svinovského nádraží, kde by tato plastika nebyla v tak stísněném prostoru. „Pokud by mělo být některé z předložených uměleckých děl uplatněno ve vymezeném prostoru ulice Umělecké, pak se přikláním k návrhu sochaře Lukáše Rittsteina,“ uvedla ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková, jejíž poradní hlas pak ovlivnil rozhodnutí některých členů komise. „Projekt Lukáše Rittsteina je umělecky originální, vizuálně atraktivní, technicky realizovatelný a do poměrně stísněného prostoru přiměřený,“ tak se o návrhu laureáta prestižní Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1999 vyjádřil například předseda grantové komise Milan Weber.

Své želízko v ohni však měl také sochař Jan Ambrůz z Hranic na Moravě, jehož projekt s názvem „Sochy pro Ostravu“ ve variantě pro Reální ulici skončil na třetí pozici. Jeho slovy šlo o „hold havířům, uhlí a Ostravě vůbec“ v podobě hranolu z antracitově třpy-tivé švédské a finské žuly nebo africké impaly. Ulice Reální byla ostatně dalším místem vybraným hlavním architektem k realizaci plastiky a oslovila například sochaře Čest-míra Sušku z Prahy (viz obrázek). A co navrhovali někteří ostravští tvůrci? Marek Pražák pro Reální ulici vytvořil komorní barevnou plastiku z bronzu Doteky – „dynamický objekt integrovaný mezi chodce jako součást provozu na rušné křižovatce pěší zóny“. Na Umělecké ulici hodlal zase vytvořit monumentální objekt s názvem Zrcadlová brána – „abstraktní symbol kruhu s otvorem, který není v konkurenci s popisnými, předmětnými a užitkovými prvky místa“. Se svým návrhem bronzové plastiky s názvem Balancování přišla rovněž mladá talentovaná sochařka Šárka Mikesková, absolventka Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity.

Tradičně provokativní byl malíř a performer Jiří Surůvka, který za občanské sdružení Michal zaslal grantové komisi projekt na  zřízení prozatimní městské galerie v Ostravě s programem výstav výtvarného umění v ha-lách dolu Hlubina v Ostravě, čímž upozornil na neutěšenou a neomluvitelnou situaci kolem provozu výtvarného umění ve třetím největším městě republiky. Vždyť městské galerie dotované jako příspěvkové organizace z rozpočtu města mají už i šedesátitisícové aglomerace. Toto je však spíš materiál na další samostatný článek.


Jiří Macháček        

repro: návrhy autorů        

| Obsah čísla | Titulní stránka čísla |


| email redakce: protimluv@seznam.cz | Naše bannery a ikonky | |
| webdesign © 2019 Jaroslav Němec |