Ročník 3 / Číslo 3 / vyšlo 8. prosince 2004
ARCHITEKTURA

Konec dobrý všechno dobré

K výsledkům soutěže na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny


V pátek 15. října tohoto roku vyhlásila porota výsledky soutěže s poměrně krkolomným názvem – Veřejná soutěž o návrh na zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny. První cenu získal návrh sdružení brněnských architektů – Kuba Pilař Architekti. Navzdory krátké soutěžní lhůtě (k vyhlášení došlo 30. června a termín pro odevzdání návrhů byl stanoven na 15. září 2004) došlo poměrně dost návrhů – celkem jich bylo 43. S ohledem na  původní nechuť vůbec soutěž pořádat (viz Protimluv č. 2/2004) dopadla celá záležitost dobře a oceněné návrhy, ale i ně-které další, prezentují současnou různorodost kvalitní české architektonické tvorby. Architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař přitom nejsou v oblasti knihoven nováčky. Jejich dílem je minimalisticky řešená budova knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, přičemž jejich výtvarně výrazný, a přitom jednoduchý a pro někoho až strohý rukopis je patrný i v ostravském návrhu. Porota tak vybrala objekt v podobě »mírně převýšené krychle«, jak uvádějí autoři, tedy solitér, osazený jako dominanta ve vodní hladině. Vybraný prostor naproti Kulturnímu domu města Ostravy tím dostane nové měřítko, neboť v současnosti jde o velmi neujasněné a podivné místo. Autoři vítězného návrhu se přesto dokázali vyrovnat s touto lokalitou, přičemž přijatelně navázali na koncepci zástavby ulice 28. října z 50. a 60. let, kdy vznikla většina kancelářských paláců, obklopujících tuto ústřední městskou třídu. Věřím, že si úspěšně poradí i s řešením všech záležitostí, jakými jsou prostorové a komunikační rozvržení knihovny, ale i utváření vodní plochy a také dobré odstínění částečně transparentní fasády, neboť právě v Brně si někteří uživatelé stěžují, že dochází k nevhodnému přehřívání a oslunění některých částí objektu. Ale jak sami autoři při prezentaci návrhu v ostravském Domě umění konstatovali, bylo to způsobeno šetrností stavebníka, který odmítal zaplatit klimatizaci budovy. Významnou roli tedy sehraje i stavitel, na němž bude záviset, jak se podaří plány uvést ve skutečnost. Pro politickou reprezentaci krajského úřadu pak z výsledků vyplývá dvojí, jednak že architektonické soutěže mají smysl a dokáží propagovat nejen architekturu, ale i příslušný region, a za druhé, že teď budou muset krajští představitelé na patřičných úřadech účinně bojovat za získání dostatku peněz, aby stavba knihovny mohla začít co nejdříve.


Martin Strakoš        

| Obsah čísla | Titulní stránka čísla |


| email redakce: protimluv@seznam.cz | Naše bannery a ikonky | |
| webdesign © 2019 Jaroslav Němec |