Ryszard Krynicki

Ryszard Krynicki v Ostravě a ve Zlíně

Srdečně zveme na básnické večery jednoho z nejvýznamnějších současných polských básníků, autora tzv. Nové vlny a překladatele německé poezie. Rozsáhlý a reprezentativní výbor z jeho díla Magnetický bod vyšel v Protimluvu v roce 2010 v překladu Lenky Kuhar Daňhelové.

Ostrava
21. 9. / 18:00   Setkání s Ryszardem Krynickým moderuje a tlumočí překladatelka Lenka Kuhar Daňhelová, hudební doprovod Yvetta Ellerová.
Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava

Zlín
22. 9. / 18:30   Diskuse s Ryszardem Krynickým o jeho životních osudech i poezii v rámci derniéry výstavy Současná polská malba ze sbírky Galerie Bielska BWA: Na druhé straně (zrcadla). Moderuje Lenka Kuhar Daňhelová, hudební  doprovod Yvetta Ellerová.
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14 |15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040

O knize Magnetický bod, o autorovi najdete víc na: http://protimluv.net/ryszard-krynicki-magneticky-bod/