Tři recenze na Třetí most

Nedávno byly publikovány tři recenze na naši knižní novinku Třetí most. Na iliteratuře napsal recenzi Jan M. Heller, víc najdete na tomto odkazu: www.iliteratura.cz-szilasi-laszlo Ondřej Horák z Lidových novin publikoval v příloze Orientace celostránkovou kritickou reflexi Třetího mostu, víc na szilasi-lidovky, nebo taky na tomto odkazu lidovky-horak-szilasi. Recenzi napsal taky Jan Hofírek: https://www.knihcentrum.cz/recenze-treti-most

Literární čtvrtek zve na Zahladko, Borziče a Vepřeka

Literární čtvrtek, který se uskuteční 20. dubna v Domě umění v Ostravě, zve na literárně-hudební večer Iryny Zahladko, básnířky původem z Ukrajiny. Autorka představí svou první česky psanou sbírku Tváření, vydanou nakladatelstvím Protimluv. Ponoříme se do netradičně pojaté češtiny. Do jazyka ohmatávaného zvenčí. Hravě, svěže, ale se vší vážností skutečnosti. Jako host vystoupí autor doslovu […]

Setkejte se s redaktory a autory Protimluvu

Přijďte se seznámit ve čtvrtek 13. dubna od 18 hodin se zázemím redakce nakladatelství Protimluv v centru Ostravy (Dr. Šmerala 6). Vyzkoušejte si třeba redakční práci s literárními texty a pobavte se o nich s některým z redaktorů Protimluvu, kteří budou také hosty, čtoucími a diskutujícími. Cílem setkání je představit redakční tým a knižní tituly, které vyjdou […]

Básníci Černý, Leitgeb, Sojka a Těsnohlídek slaví Protimluvnou jednadvacítku

K výročí 21 let od prvního uvedení revue Protimluv vystoupí v Domě umění v Ostravě ve středu 22. února 2023 čtyři básníci mladší a střední generace – Miroslav Černý, Šimon Leitgeb, Jan Sojka a Jan Těsnohlídek. Romské čardáše k pivní oslavě zahraje kapela Mištes, večerem budou provázet Petr Ligocký a Jiří Macháček. Akce začíná v […]

Jan Sojka: Přemalovat pot

Přemalovat pot je básnickým ekvivalentem Hazkarat nešamot, je překotným lavinovitým Jizkorem, úsilím o vyrovnání se s prostou pravdou, že již nelze nic ve vzájemném vztahu se zemřelým otcem ovlivnit, že lze změnit jen sebe sama. V Sojkově básni, stejně jako v židovské vzpomínkové modlitbě za mrtvé, jde o meditaci nad sebou samotným, o rozhovor či přemítavý spor s tím, co nás přesahuje a […]

Kniha Odkud to přichází? získala cenu Magnesia Litera za poezii

Rozsáhlý básnický výbor Odkud to přichází? (Protimluv, 2021) se tematicky věnuje nejen současnosti, ale mj. se vrací i k předválečným událostem, jejichž je Mikeš živým pamětníkem. Je ale především originální reflexí, hlubinným tázáním po smyslu existence člověka, po jeho ukotvenosti v jazyce a místě. Víc o knize a autorovi zde. K ceně Magnesia Litera za […]

Protimluv 2/2021 + K individuaci krátké básně / Oknem překladu

Mistr básnického slova Ivan Wernisch zaslal Protimluvu dosud nepublikovanou báseň, v níž se čtenář ocitne na ostrově se ženami, jež se všechny jmenují Edvica… Uhrančivé vody představivosti a divoké fantazie, ty nejlepší znaky Wernischovy poezie, s níž jsme se mohli setkat například ve sbírce „Proslýchá se“, podtrhují toto vydání, v němž se můžete setkat také s pozoruhodnou prózou slovinského […]

Protimluv 1/2021

Útěšlivý vzpomínkový text zaslal redakci básník a esejista Zdeněk Volf, autor se v něm navrací k něčemu tak nezpochybnitelnému, jako je krása řeči naší mateřštiny, nalezené v proslulé knize Jana Karafiáta. Františkánský mnich Marek Jan Vilímek, jemuž nedávno vyšla jeho třetí sbírka Via purgativa, publikuje nové básně v souboru nazvaném Chod věcí je tu na […]

Ivan Binar: Bezstarostná léta bezradná

Patří, ba přímo se sluší, aby nám nejstarší vyprávěli, jací byli jejich prarodiče, co jako děti zažili ve svém dětství, jaké měli zvyky, úzkosti, ale i radosti, které nakonec formovaly jejich svět, protože tento „bezradný“ svět, ve vnucích, ob generaci, často jakoby znovu ožívá. A když máte mladický dar pěknou češtinou říznutou hanáckým nebo slezským […]