Igor Pomerancev: Náš čas vypršel

Výbor Náš čas vypršel představuje českému čtenáři texty ruského básníka Igora Pomeranceva žijícího v Praze v takto ucelené podobě vůbec poprvé. Básně vybrala, uspořádala a přeložila Jana Kitzlerová na základě ruského originálu sbírek KGB a jiné básně (KGB i drugie stichi, I. Pomerancev, Novoje literaturnoje obozrenije 2010) a Služební lyrika (Služebnaja lyrika, I. Pomerancev, Novoje literaturnoje obozrenije 2007). Do sbírky jsou zahrnuty básně, pro něž je důležitý motiv nesvobody, který je vlastně jedním z vůbec nejsilnějších motivů celého výboru. Poněkud stranou, ne však čtenářské pozornosti, stojí verše vyrůstající z autorova civilního povolání, z práce v rozhlase. Stejně tak důležité jsou ovšem i milostné verše.

IGOR JAKOVLEVIČ POMERANCEV (*1948) je básník a novinář žijící v Praze. Po emigraci z tehdejšího Sovětského svazu pracoval nejprve v Londýně pro BBC Russian Service a od 80. let působil v oddělení Rádia Svobodná Evropa v Mnichově a později v Praze, kde řídil program nazvaný Přes bariéry. Sám o sobě říká, že se považuje za rusky píšícího básníka rakousko­ ­uherského prostoru, ze kterého se díky svému rodišti (Bukovina na Ukrajině) nemůže vymanit. „Zůstávám v tomto rakousko­‑uherském prostoru už jen proto, že mám rád města­‑palimpsesty s různými kulturními, jazykovými a historickými vrstvami a Praha, stejně jako Černovce, je přesně takovým palimpsestem, kde můžete postupně odkrývat vrstvu po vrstvě.“ Jeho básnická tvorba představuje precizně jazykově uchopenou reflexivní lyriku. Od devadesátých let dvacátého století publikuje převážně poezii, je rovněž autorem několika rozhlasových dramat.

Přeložila Jana Kitzlerová
Formát 125 x 180 mm, brož.
ISBN 9788087485743
Cena: 229,- Kč

Igor Pomerancev: Náš čas vypršel

Přeložila Jana Kitzlerová
Formát 125 x 180 mm
ISBN 9788087485743
Cena: 229,- Kč

Podrobný popis publikace

229 

Popis

.

Ohlasy a recenze na knihu:

Tereza Chlaňová: Venčení hlasů, Tvar č. 15/2021, zde odkaz