Miroslav Zelinský: Texty a obrazy (Stopy, které zůstaly)

Literární historik a kritik Miroslav Zelinský se své studii Texty a obrazy (Stopy, které zůstaly) pokouší poukázat na to, jak ve dvou zcela odlišných znakových systémech jako výtvarné umění a dějiny národních literatur fungovaly a fungují podobné způsoby technik ovlivňování recipienta. Autor se zaměřil především na výrazové prostředky spjaté s dobou totalitních politických systémů a jejich způsobu ovlivňování literatury a výtvarného umění, což dokládá na mnoha příkladech mj. ostravských figurálních sgrafit porubského cyklu z roku 1956 nebo na vybraných pasážích z dějin slovenských a českých národních literatur z doby totalitarismu. Jeho interpretační východiska vycházejí ze semiotického vidění kultury v synchronním i diachronním rozměru. Součástí knihy je také barevná obrazová příloha.

 

Texty a obrazy (Stopy, které zůstaly)

Miroslav Zelinský

Knihu redakčně přehlédl: Richard Vodička
Lektorovali: Prof. PhDr. Štefan Gero, CSc., Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.
Grafická úprava, sazba a zlom: Ivo Kaleta
Jazyková redakce: Šárka Zelinská, Monika Horsáková
Odpovědný redaktor: Jiří Macháček
Resumé do angličtiny přeložil: Richard Vodička

v roce 2007 vydal Protimluv, o. s., Ostrava, 1. vydání
formát: 144 stran, česky, vázaná vazba
ISBN: 978-80-904049-0-8
EAN: 9788090404908

Podrobný popis publikace

189 

Kategorie: Štítek:

Popis

.