Ondřej Hložek: Teď

Sbírka Teď přináší koncentrovanou výpověď o strázních člověka, který nesnadnost života chápe jako výzvu k jeho naplnění, jako věčný běh za ztracenou srozumitelností světa, jejíž unikavost paradoxně vzrůstá s její blízkostí. Hložkova čtvrtá básnická kniha je střídmě sestavena z významuplných detailů, sebekritických šlehů, palčivých vzpomínek, epifanických výjevů, které se dějí na hranici dvou okamžiků, na třecích plochách básníkova já a mnohotvaré skutečnosti. Co neklade odpor, jako by nebylo. A nad vším touha přepisovaná pokorou, opakované vystýlání koutu skutečnosti, ve kterém by se dalo žít. Básník nechodí pohodlnými cestami,
s přesvědčením podává zprávu o nesnázích plynoucích ze snahy pojmenovat, a tím pochopit onu chvíli na ostří přítomnosti. (Martin Lukáš)

Ondřej Hložek (*1986, Opava) absolvoval obor bohemistika na Slezské univerzitě v Opavě. Vydal knižně sbírky Tížiny (Dalibor Malina, 2011), Domů (Srdeční výdej, 2013), Ulicí Dolorosa (Pavel Kotrla – Klenov, 2017), elektronicky vyšla skladba Otluky (Zajezdí, 2013). Publikoval např. v časopisech Host, Protimluv, Tvar, Texty, Aluze, Listy, H_aluze aj.

Teď

Ondřej Hložek

Protimluv, 2017
Brožovaná, 12,5 x 18 cm, 32 stran
ISBN: 978-80-87485-49-1

Podrobný popis publikace

129 

Popis

.