Převlékárna

Jerzy Franczak

Z polštiny přeložila: Soňa Filipová
Ilustroval: PIO – Piotr Kaliński
Grafická úprava, sazba a zlom: Jaroslav Němec
Odpovědný redaktor: Jiří Macháček
Jazyková redakce: Oskar Mainx
V roce 2009 vydal Protimluv, o. s., Zengrova 657/7, 703 00, Ostrava 3
jako svou 5. publikaci v edici překladové literatury.
Vydání první.
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o.
ISBN: 978-80-904049-5-3

Podrobný popis publikace

Popis

.