Protimluv 1/2018

Revue Protimluv 1/2018 otevírá Petr Král svými dosud nepublikovanými básněmi v oddíle nazvaném Feministky si do básní nepouštím. Velký prostor je věnován tématu dělnických kolonií. Jejich současným stavem, ale i historií se v rozhovoru zabývá publicista a historik Martin Jemelka, který poskytl dále také článek o jejich podobě v beletrii. Prozaickou část naplňuje mj. dopis polského velikána Bruna Schulze jinému velikánovi polské prózy, Ignacymu Witkiewiczovi, v němž se mu vyznává především
z myšlenek o vlastní tvorbě v díle Skořicové krámy. Překlady hned dvou současných slovinských prozaiků, Borise Pahora a Alojze Rebuly, ukazují autory působící v Terstu, významném městě nejen historicky, ale také skrze přítomnost mnoha literárních osobností, které se zde na kratší či delší čas vyskytovaly (R. M. Rilke, J. Joyce). Poetická část není náhodně paralelou k prozaické části, zařazeni jsou do ní italští básníci Guido Cupani a Carlo Selan,
o několik generací mladší než zmiňovaní předchůdci, stále však ve spojnici s Terstem. Putování Evropou podtrhuje poezie v próze Dagmar Plamperové, která je ukotvena v prostředí anglosaského Walesu a jeho proměn. Výtvarné umění zastupují fotografie Tomáše Rasla, které se nesou v duchu staré techniky – bromolejotisku, a tvorba mladé malířky Dagmar Lili Skřivánkové
z ateliéru performera Jiřího Surůvky, nyní žijící v Německu, jejíž barevné akvarely mapují výjevy z historické minulosti města Drážďany i vlastních představ ovlivněných rodinnými kořeny v německých Sudetech.

Protimluv 1/2018

Popis: brož., 64 stran
Rozměry: 21,5 × 28,5 cm
Rok vydání: 2018
EAN: 977180203210015
Podrobný popis publikace

50 

Popis

.