Protimluv 3/2020

Revue přináší materiál věnovaný tématu covid 19 v souboru básnických textů s názvem Vdechnout báseň, jenž vznikl na jaře
v čase první vlny epidemie na popud básníka Jana Sojky. Básník a bohemista Jakub Pacześniak zná české prostředí velmi důvěrně, jeho osobnost a literární zájmy jsou přiblíženy v rozhovoru, který je hodně věnován také české kultuře, zejména té knižní. Mladá maďarská básnířka Zita Izsó v interview s překladatelem Robertem Svobodou prozrazuje víc o svých tvůrčích východiscích a publikuje soubor textů A strach si do tebe už nikdy nenajde cestu, v němž čtenář nalezne básně nezvykle silné výpovědi. Abstraktně laděnou tvorbu slovinské konceptualistky Beti Bricelj doplňuje další výtvarný umělec, malíř Václav Buchtelík, který v rozhovoru vysvětluje, proč maluje velká plátna „neklidného nebe“. Devatenáctý ročník revue Protimluv
od prvního čísla postupně představuje v textech Miroslava Zelinského tvorbu umělců Visegrádu, autor tentokrát píše
o slovenském umělci Josefu Suchožovi. Vydatnou porci filmového umění z Itálie a Maďarska zastupují dva příspěvky věnované tvorbě Sergia Corbucciho a vlivu maďarských filmových tvůrců na světový horor.