Protimluv 3/2018

Revue uveřejňuje dosud nepublikované verše z pozůstalosti Miloslava Krejzy, politického vězně z 50. let. Jde o texty psané
v samotě zamřížované cely a pak také v samotě, v níž se ocitl bývalý politický trestanec, jenž nepomýšlel na publikaci svých protistátních veršů. Pamětnický rozměr daný tentokrát výročím roku 1968 doplňuje také reprodukce pozoruhodného obrazu Eduarda Halberštáta namalovaného bezprostředně po sovětské okupaci.
Pravidelný cyklus textů věnovaných Brunu Schulzovi pokračuje proslulým dopisem, tzv. „sporem o paní doktorovou z Vlčí“, napsaným Witoldem Gombrowiczem; současnou maďarskou prózu zastupuje Krisztina Tóthová, u nás již zdomácnělá básnířka
a prozaička z Budapešti.
Velkým tématem vydání jsou postsocialistická města a hlavně podoba jejich panelových sídlišť, které jsou nedílnou součástí mnoha českých měst a ve své době znamenaly komunistický projekt „továrny“ na bydlení. Ostrava a její sídliště jsou toho jasným příkladem. Vedle reflexe z pera člena redakce Martina Strakoše jsou dále publikovány příspěvky jako rozhovor s americkou architektkou a historičkou architektury Kimberly Elman Zarecorovou, literárněvědná studie o fenoménu desperátních podob postsocialistického sídliště, „děčínská báseň“ Dana Jedličky a soubory „sídlištních“ snímků tří s Ostravou spjatých fotografů.

Protimluv 3/2018

Popis: brož., 64 stran
Rozměry: 21,5 × 28,5 cm
Rok vydání: 2018
EAN: 977180203210017

Podrobný popis publikace

50 

Kategorie:

Popis

.