Oskar Mainx: Poezie jako mýtus, svědectví a hra

Práce mladého ostravského literárního vědce s podtitulem Kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho postihuje v jednotlivých interpretačních kapitolách základní konstanty a proměny básnického díla guru českého undergroundu, přičemž autor studie považuje za největší přínos Bondyho poetiky objev metody totálního realismu. Kniha obsahuje jako studijní materiál tři doposud nepublikované sbírky básníka Egona Bondyha připravené edičně Martinem Machovcem. Jde […]