Magnetický bod

Ryszard Krynicki

Z polštiny přeložila: Lenka Daňhelová
Grafická úprava, sazba a zlom: Jaroslav Němec
Redakčně přehlédla: Jana Šipková
Odpovědný redaktor: Jiří Macháček
V roce 2010 vydal Protimluv, o.s., jako svou 6. publikaci v edici překladové literatury.
Vydání první.
ISBN: 978-80-904049-9-1

Podrobný popis publikace

199 

Popis

.