Redakce a kontakt

Sídlo redakce časopisu a nakladatelství:

Protimluv
Dr. Šmerala 6
Ostrava 1
702 00

Zde nás najdete na mapě

Adresa spolku:

Protimluv, z. s.
Švédská 31
Ostrava 12
712 00

e-mail: protimluv@protimluv.net, protimluv@seznam.cz
telefon: +420 777 570 536

Redakce:

Andrea Balharová (literatura)
email: andrea.balharova@seznam.cz
Petr Ligocký (literatura, překladová rubrika)
email: petrligocky@seznam.cz
Markéta Kročilová (korektury, literatura)
email: krocilova.marketa@seznam.cz
Jiří Macháček (šéfredaktor)
email: jiri.machacek@protimluv.net
Oskar Mainx (recenzní rubrika, zástupce šéfredaktora)
email: o.mainx@gmail.com
Lucie Mechová (produkce)
email: lucie.mechova@protimluv.net
Martin Strakoš (architektura)
email: Strakos.MST@seznam.cz

Informace pro autory:

Pro časopiseckou publikaci v revue Protimluv prosíme o dodržení následujících pokynů:
1) v případě poezie zašlete reprezentativní výběr maximálně 10 básní
2) v případě prózy zašlete ukázku o maximálním rozsahu 4–5 normostran
3) k publikaci přijímáme pouze původní texty, které nebyly doposud publikovány