Protimluv 1/2021

Útěšlivý vzpomínkový text zaslal redakci básník a esejista Zdeněk Volf, autor se v něm navrací k něčemu tak nezpochybnitelnému, jako je krása řeči naší mateřštiny, nalezené v proslulé knize Jana Karafiáta. Františkánský mnich Marek Jan Vilímek, jemuž nedávno vyšla jeho třetí sbírka Via purgativa, publikuje nové básně v souboru nazvaném Chod věcí je tu na obratu proti lidskému. Letos 12. března má výročí nedožitých šedesátých narozenin ostravský básník a prozaik Jaroslav Žila, při této příležitosti vychází autorův text Ptáci, příběh o „klecích duše“, který nebyl zařazen do prozaického souboru Nikdo tady není, povídkové knihy vydané v Protimluvu v roce 2016. Povídka vychází jako příloha časopisu a doprovodil ji svými ilustracemi malíř a Žilův dlouholetý přítel Aleš Hudeček, od něhož najdete na stránkách tohoto vydání rovněž vzpomínku na Jaroslava Žilu. Spisovatelka Krisztina Tóthová je kvůli svému názoru, který vyslovila v celkem nevinné anketě, v ohrožení. Lidé jí píší nenávistné dopisy a nadávají na ulici jen proto, že se odvážila kriticky a z dnešních genderových pozic odmítnout dvě kanonická díla maďarské literatury, v nichž je ale žena vnímána v určitých, dnes již těžko pochopitelných sociálních rolích. Příspěvkem zásadně se týkajícím genderu je materiál o Gabi, jejíž potýkání s problémy spojenými se změnou pohlaví zachytila ve fotografiích Vladimíra Kotra, která svůj fotografický soubor nedávno vydala rovněž knižně v publikaci nazvané Chiméra. Nové číslo přináší rovněž materiál věnovaný prozaikovi Víťovi Staviarskému, „rapsódovi příběhů z romských osad a jarmarečního života“, v souvislosti s vydáním jeho knihy Loli paradička v českém překladu.

Číslo přinášíme výjimečně kvůli pandemii i ke stažení na tomto odkazu: Protimluv 1/2021

Protimluv 1/2021

Protimluv 2021
Popis: brož., 64 stran
Rozměry: 21,5 × 28,5 cm
Rok vydání: 2021
EAN: 977180203210027

Přehledný popis publikace

70 

Popis

.