Protimluv 2/2022

Obálku nového čísla předznamenává svatý Kryštof, patron všech poutníků, sochaře Maria Kotrby, jehož výstava byla donedávna v ostravském Domě umění. Letní číslo nabízí cesty po rozličných evropských zemích, od polské Poznaně, kde žije básnířka Patrycja Sikora, nebo Bratislavy, kde slovenská spisovatelka Iris Kopcsayová zvažuje ve své knize Bez lásky postavení ženy v manželském svazku v okamžiku citové krize a rozpadu rodiny. Maďarský básník János Lackfi pro změnu píše pozitivní verše o manželském soužití s pěti dětmi. V čísle nechybí slovinský blok Okamžiky nesamozřejmosti, texty básníků Roberta Simoniška a Nataliji Milovanovićové, který ukazuje pro změnu jižní stesk po studených krajích. Jak jinak vnímat verš „i když mě víc než olivy dojímá sever“? Výheň a klid chorvatských pobřeží najdete v textu spisovatele Vladana Desnici, v ukázce z jeho románu Jara Ivana Galeba s jedinečnými popisy obydlí i života na slunném jihu. Ochlazení a náhlou studenou koupel zažijete u Igora Klikovace, narozeného v Sarajevu, jehož texty vznikly převážně v britském exilu, kam odešel po vypuknutí válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii v roce 1992. České luhy a háje zastupují v hojném množství ženy: básnířka Nela Bártová, nominovaná na Magnesii Literu v kategorii DILIA Litera za debut roku, či prozaička Mína Krejčí, která napsala knihu Ještě pořád můžeme tančit o zestárlých seniorech v ústavu s pečovatelskou službou v Austrálii.