Literární čtvrtek o slovinské a slovenské poezii

Srdečně zveme na setkání a besedu nad českými překlady ze slovinské a slovenské poezie ve čtvrtek 18. června v Domě umění v Ostravě od 18 hodin. Hosty cyklu pořadů Poezie na kolečkách / Poetry on Wheel budou slovenista Aleš Kozár a slovakista Miroslav Zelinský, kteří budou hovořit o nových překladech básnických textů z obou slovanských […]

Protimluv 1/2018

Revue Protimluv 1/2018 otevírá Petr Král svými dosud nepublikovanými básněmi v oddíle nazvaném Feministky si do básní nepouštím. Velký prostor je věnován tématu dělnických kolonií. Jejich současným stavem, ale i historií se v rozhovoru zabývá publicista a historik Martin Jemelka, který poskytl dále také článek o jejich podobě v beletrii. Prozaickou část naplňuje mj. dopis […]

Primož Repar: Alchymie srdečního pulsu

Základním tématem sbírky Alchymie srdečního pulsu (přel. Aleš Kozár) slovinského básníka Primože Repara je láska, jejíž projevy autor zapisuje formou haiku, které, jak známo, nebývá výlučně spojováno s milostnou poezií. Repar v 64 haiku zobrazuje rozličné podoby lásky, k níž nerozlučně patří také smrt. Svými čtyřmi oddíly kniha odkazuje zároveň ke čtyřem alchymistickým živlům země, […]