Tisková zpráva ProtimluvFest 2018 / Press release ProtimluvFest 2018

Milí přátelé,

srdečně zveme na 12. ročník Mezinárodního literárního festivalu ProtimluvFest 2018. Tato ostravská přehlídka přivítá na 25 literárních hostů ze sedmi zemí Evropy a ve třech dnech, od středy 17. října do pátku 19. října, uvede kromě autorských čtení i debat taky workshop, výstavu ilustrací autorů z dětského nakladatelství Baobab nebo koncert rakouské kapely Pendler.

Festival předznamenává téma osmičkového výročí a „zmizelé republiky“ a oficiálně ho zahájí večer věnovaný připomínce událostí roku 1968 a následné normalizaci. Při této příležitosti vystoupí s Ostravou spjatý prozaik Ivan Binar, který zde studoval a žil do svého nuceného odchodu do exilu v Rakousku v roce 1977, a dále známý slovenský sociolog, politik, publicista, dokumentarista a spoluzakladatel hnutí Veřejnost proti násilí Fedor Gál.

Přehlídku otevírá nejprve autorské čtení maďarské prozaičky a básnířky Krisztiny Tóthové, která bude číst ze své nové povídkové knihy Pompa panteří, v níž reflektuje ožehavá maďarská témata současnosti, jako jsou nemoc i chudoba, úpadek a rozklad, migrace, soucit a jeho nepřítomnost.

Poprvé zavítají na přehlídku hosté z Německa při příležitosti vydání knihy VERSschmuggel, na níž se podílelo šest básnických dvojic z České i Německé republiky a která zanedlouho vychází dvojjazyčně v nakladatelstvích Protimluv z Ostravy a Wunderhorn z Heidelbergu. Během večera vystoupí Božena Správcová, Léonce W. Lupette, Birgit Kreipe a Pavel Novotný.

Každoroční přehlídka dává prostor také místním literátům působícím v Ostravě a okolí. Svůj večer budou mít básníci vydávající pod hlavičkou opavského nakladatelství Perplex jako Dan Jedlička nebo Miroslav Černý. Nad prózou Jana Balabána se bude zamýšlet editor jeho souborného díla Petr Hruška společně s bulharským básníkem Krasimirem Prodanovem, který nyní překládá do bulharštiny Balabánovu prózu Zeptej se táty a je v České republice na rezidenčním pobytu pořádaném Českým literárním centrem.

Přehlídka se odehraje na čtyřech místech v centru Ostravy – v Domě umění, Antikvariátu a klubu Fiducia, v Centru Pant a klubu Parník. Výstava ilustrátorů z Baobabu se uskuteční v Galerii Jáma 10.

Organizátoři přehlídky děkují Statutárnímu městu Ostrava, Ministerstvu kultury, Visegradskému fondu a Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za podporu, také všem dalším spolupracujícím institucím.

Srdečně vás zveme a těšíme se na shledání!
redakce nakladatelství a revue Protimluv

 

Dear friends,

you are cordially invited to the 12th International Literary Festival ProtimluvFest 2018. More than 20 guests from seven European countries will convene in Ostrava from Wednesday the 17th to Friday the 19th October. During the three days, you will be able to enjoy readings, discussions, a workshop, an exhibition of illustrations for children organized by the Baobab Publishing House and a concert of an Austrian band Pendler.

The evening opening in the PANT Centre foreshadows the theme of the whole festival, the anniversary of the events of 1918, 1938, 1948 and 1968, and the theme of the “Lost Country”. The event will be dedicated to the events of 1968 and the following normalization period. Ivan Binar, a fiction writer closely linked with Ostrava having studied and lived there until his involuntarily exile in Austria in 1977, will be a special host of the event. A discussion with Fedor Gál, a well-known Slovak sociologist and a co-founder of the Veřejnost proti násilí (Public Against Violence) movement will take place afterwards. The ProtimluvFest will start with a public reading by Krisztina Tóth, a Hungarian poet and novelist, who is going to read from her new book of stories, in which she reflects on the sensitive topics of life in Hungary nowadays such as disease and poverty, decline and decay, migration, and compassion and its absence.

For the first time, we will welcome guests from Germany on the occassion of the launch of both the Překladiště/VERSschmuggel project and the eponymous book to be published bilingually in the Protimluv (Ostrava) and Wunderhorn (Heidelberg) publishing houses. You will hear readings by Birgit Kreipe and  Božena Správcová and Léonce W. Lupette and Pavel Novotný, two of the six Czech-German poet pairs that have produced the Překladiště/VERSschmuggel title.

This annual festival also gives space to local writers who are active in and around the Ostrava region. The Perplex Publishing House from Opava will be represented by its poets, such as Dan Jedlička or Miroslav Černý. Petr Hruška, a poet and editor of the complete works of Jan Balabán, and Krasimir Prodanov, a Bulgarian translator and poet, will discuss the novel Zeptej se táty by Jan Balabán.

The festival is going to take place at four places in Ostrava – at the Gallery of the Fine Arts, the Fiducia second-hand bookshop and music club, at the Pant centre, and at the Parník music club. The exhibition of the Baobab authors’ illustrators will take place in the Jáma 10 gallery.

The organizers of the festival are thankful to the Statutory City of Ostrava, the Ministry of Culture, Visegrad Fund and the Municipal District of Moravská Ostrava a Přívoz for their support, and the other cooperating institutions too.

You are cordially invited. We are looking forward to seeing you at the festival!
The Protimluv Review and Publishing House