Protimluv Fest 2020


Protimluv fest 2020

Kvůli opatřením proti coronaviru proběhnou veškeré pořady ProtimluvFestu pouze jako online streamovaný přenos

21. – 23. října
XIV. ročník mezinárodní literární přehlídky
Téma: slovo a tanec

Protimluv Fest je mezinárodní literární festival zaměřený zejména na literaturu zemí Visegradu a jejich současných autorů. Chceme pomoci hlubšímu uvědomění si naší společné identity a kulturního dědictví, a to jak výběrem hlavního tématu programu, tak i samotných vystoupení. ProtimluvFest se koná každoročně v říjnu v Ostravě.

ProtimluvFest is an international literary festival which features mainly literature of the Visegrad countries and their contemporary artists. Both the main theme of each year‘s programme and the readings and interactive discussions and sessions afterwards aim to enhance the common V4 identity and heritage. ProtimluvFest takes place annually in Ostrava in mid-October.

Tématem letošního ročníku bude tanec ve všech možných podobách, současná maďarská, slovenská, česká i polská poezie a próza, visegrádská čtyřka v literatuře, česko-ruský večer, mladá ostravská literární scéna.

This year, the main themes will be dance in all its forms, the contemporary Hungarian, Slovak, Czech and Polish poetry and prose, Visegrad 4 literature, a Czech-Russian evening, and the young literary scene of Ostrava.

https://protimluv.net/wp-content/uploads/2020/10/PROTIMLUV_export.mp4

Náhled plakátu festivalu v jpg


Katalog festivalu v PDF

Tisková zpráva/Press release zde

St/Wed/21/10/

Antikvariát a klub s galerií Fiducia

Antiquarian bookshop and club with Fiducia gallery

vstup zdarma

17.00 / 5 PM

Slavnostní zahájení festivalu ProtimluvFest věnovaného spojení slova a tance.

The ProtimluvFest´s opening ceremony dedicated to the connection of dance and word.

Protimluvná trachta

Protimluvná trachta

Dominik Bárt (CZ), Martin Dytko (CZ), Jakub Lukáš (CZ) a Jakub Strouhal (CZ)
Přijď si poslechnout, jaká témata hýbou světem současné literární omladiny. Pořad věnovaný mladým ostravským i mimoostravským básníkům a prozaikům. Uvádí Jiří Macháček.

Join us for a discussion of the topics that are stirring the world of contemporary literary youth. A program dedicated to young poets and prose writers from Ostrava and beyond.


Live stream

18.00 / 6 PM Omlouváme se za technické obtíže, pořad je pouze z části ke zhlédnutí od 27. října. Děkujeme za pochopení.

Zdeněk Volf (CZ): Krátká báseň

Zdeněk Volf (CZ): A Short Poem

Krátká báseň – vedle textů psaných veršem vázaným či volným – coby třetí ponorná cesta poezie. Od K. H. Borovského přes Egona Bondyho, I. M. Jirouse, Violu Fischerovou či experimentujícího Václava Havla až do současnosti. Setkání a diskuse s editorem Zdeňkem Volfem, autorem mimořádného výboru české krátké básně. Moderuje literární vědkyně Iva Málková. Verše čtou herci Tereza a Marek Cisovští.

Krátká báseň (A Short Poem) as the third immersion way of poetry, besides texts written in rhymes and in free verse. From K. H. Borovský through Egon Bondy, I. M. Jirous, Viola Fischerová and the experimenting Václav Havel to the present day. A discussion with Zdeněk Volf, the author and editor of the outstanding anthology of the Czech short poem. Chaired by Iva Málková, a literary scholar. The short poems recited by Tereza Cisovská, Marek Cisovský and Roman Szpuk.


Live stream

19.00 / 7 PM

Renata Putzlacher-Buchtová (CZ, PL): Kavárna Avion, která není

Renata Putzlacher-Buchtová (CZ, PL): Kavárna Avion, která není

Básnířka, prozaička, polonistka, autorka divadelních her a jevištních adaptací, také publicistka Renata Putzlacher-Buchtová pobeseduje o své vzpomínkové knize nazvané podle dnes již pověstné těšínské kavárny u hraničního mostu přes řeku Olši. Průvodce večerem bude Jiří Macháček.

Renata Putzlacher-Buchtová, a poet, novelist, Polish scholar, author of plays and stage adaptations, and a publicist, will discuss her book of remembrance, named after the famous Avion Café by the border bridge over the Olše river in Český Těšín. The book has been translated into Czech by Michael Alexa. Jiří Macháček will chair the evening.


Live stream

20.00 / 8 PM

Roman Szpuk (CZ): Samotář ze Šumavy

Roman Szpuk (CZ): Samotář ze Šumavy

Psát verše a pozorovat počasí na meteorologické stanici na šumavském Churáňově. Autorské čtení a beseda s básníkem Romanem Szpukem. Uvádí Jiří Macháček.

Roman Szpuk spends his days writing verses and observing the weather at the meteorological station on Churáňov in Šumava. The poet will read from and discuss his work with Jiří Macháček.


Live stream

Čt/Thu/22/10/

Dům umění v Ostravě

Dům umění v Ostravě

vstup zdarma

16.00 / 4 PM

Jakub Żulczyk (PL): Oslněni světlem

Jakub Żulczyk (PL): Blinded by the Lights

Varšavské drogové podsvětí v těsném dotyku se společenskou smetánkou, kde se schopný a odhodlaný drogový dealer Jacek pohybuje s neobyčejnou lehkostí. Výjimečné setkání s polským spisovatelem, autorem bestselerů a scenáristou stejnojmenného úspěšného televizního seriálu. Uvádí Petr Ligocký, tlumočí Jiří Muryc, ukázku čte Marek Cisovský.

The Warsaw drug underground in close contact with the higher class, whom the capable and determined drug dealer Jacek approaches with extraordinary ease. An exceptional meeting with a Polish writer, author of bestsellers and screenwriter of a successful television series.
Presented by Petr Ligocký, interpreted by Jiří Muryc.


Live stream

17.00 / 5 PM

Lenka Kuhar Daňhelová (CZ): Jaká nesmrtelnost?

Lenka Kuhar Daňhelová (CZ): What immortality?

Jako host vystoupí básnířka Simona Racková (CZ), autorka sbírky Tance. Doprovodný koncert Marie Puttnerové (zpěv), Martina Nováka (zpěv, el. kytara) a Petra Uvíry (el. kytara). Pořadem provází Jiří Macháček.

The poet Simona Racková (CZ), the author of the Dance collection, will perform as a guest. Accompanying concert of Marie Puttnerová (vocals), Martin Novák (vocals, electric guitar) and Petr Uvíra (electric guitar). Jiří Macháček will chair the evening.

Milá – ukázka produkce Marie Puttnerové


Live stream

Protimluv-Fest-foto-6-danhelova,-rackova,-puttnerova

19.00 / 7 PM

Igor Pomerancev (RU): Náš čas vypršel

Igor Pomerancev (RU): Our time is over

Knihu ruského básníka a disidenta představuje překladatelka Jana Kitzlerová. Verše čte Marek Cisovský.

The book by the Russian poet and dissident will be presented by the translator Jana Kitzlerová. Marek Cisovský will read the book.


Live stream

20.00 / 8 PM

Mária Modrovich (SK)

Mária Modrovich (SK)

Debatu se slovenskou prozaičkou a organizátorkou festivalu Novotvar moderuje Peter Šulej.

An interview with a cult member – the book by Maria Modrovich will be presented and discussed by the author and Peter Šulej, publisher and novelist.


Live stream

21.00 / 9 PM

Petr Nikl (CZ): Hudebníček

Petr Nikl (CZ): Hudebníček

Performance známého výtvarníka, hudebníka a divadelníka. Četba i zpěv textů z připravované knihy pro vydavatelství Meander, kterou autor spoluvytváří s Miroslavem Černým.

A performace of a well-known artist, musician and poet. The author will read and sing texts from a forthcoming book of the Meander publishing house, which the author is co-creating with Miroslav Černý and which will include a music CD.


Live stream

Pá/Fri/23/10/

Divadlo 12

Divadlo 12

17.00 / 5 PM Uvedení inscenace přesunuto kvůli covid 19 na pátek 13. listopadu v 17 hodin

Ostravěnko má!

Ostravěnko má!

Taneční představení baletního souboru NDM na texty ostravských básníků za hudebního doprovodu kytaristy Jana Gajdici. Verše recituje Vít Roleček, člen činohry NDM.

A dance performance of the National Moravian-Silesian Theatre (NMST) ballet ensemble based on texts by Ostrava poets accompanied by guitarist Jan Gajdica. The verses will be recited by Vít Roleček, a member of the NMST company. The performance will be performed late because of the covid 19.


Live stream

18.30 / 6.30 PM Náhradní program/ Change of the program

Zita Izsó (HU): A strach si do tebe už nikdy nenajde cestu

Zita Izsó (HU): A strach si do tebe už nikdy nenajde cestu

Tlumočí a pořadem provází Robert Svoboda. Čtení maďarské básnířky a prozaičky, verše čte herečka Tereza Cisovská.

Interpreted by Robert Svoboda. Reading and discussion of the Hungarian poet and novelist.


Live stream

20.00 / 8 PM Náhradní program/ Change of the program

Petr Hruška (CZ): Básně a prózy 

Petr Hruška (CZ): Poems and fiction 

Básník Petr Hruška právě vydal prozaickou knihu nazvanou V závalu (sloupky, podpovídky, odstavce a jiné krátké texty)! Ve vystoupení zazní i ukázky z ní…

Poet Petr Hruška published the fiction V závalu (sloupky, podpovídky, odstavce a jiné krátké texty)! He will read item from this book during of his performance.


Live stream

Off program:

So/Sat/24/10/

Galerie Věž ve Frýdku-Místku

Gallery Tower in Frýdek-Místek

18.00 / 6 PM ČTENÍ ZRUŠENO/READING CANCELED

Mátyás Sirokai (HU): Prostřednictvím pohybu vidět do společenství těl

Pa/Fri/23/10/

Klub Dziupla v Českém Těšíně

Dziupla Club in Český Těšín

18.00 / 6 PM  ČTENÍ ZRUŠENO/READING CANCELED

Jakub Żulczyk (PL): Oslněni světlem

hlavní partneři:
Mor_Ost_Privoz_lg_rgb_cb

partneři:


6-Logo-polsky-institut


spolupracujeme:


11-Logo-fiducia

12-Logo-filosoficka-fakulta

narodni mor mensi (1)

na projektu spolupracujeme s těmito organizacemi z Polska, Maďarska a Slovenska:


14-Logo-drevo-a-srd


15-instytut-mikolowski


16-Logo-jelenkor