Protimluv Fest 2019


ProtimluvFest je mezinárodní literární festival zaměřený zejména na literaturu zemí Visegradu a jejich současných autorů. Chceme pomoci hlubšímu uvědomění si naší společné identity a kulturního dědictví, a to jak výběrem hlavního tématu programu, tak i samotných vystoupení. ProtimluvFest se koná každoročně v říjnu v Ostravě.

ProtimluvFest is an international literary festival which concentrates mainly on literature of the Visegrad countries and its contemporary artists. We try to increase the awareness of V4 common identity and heritage by choosing the main topic in our programme and through the readings and interactive discussions and sessions afterwards. ProtimluvFest takes place annually in Ostrava in mid-October.

Tématem letošního ročníku bude cesta ve všech možných podobách, současná maďarská, slovenská, česká, německá, bosenská i polská poezie, visegrádská čtyřka v literatuře, česko-německý večer, mladá ostravská literární scéna.

The topic of this year will be a journey in all possible forms, contemporary Hungarian, Slovak, Czech, German, Bosnian and Polish poetry, Visegrad 4 literature, Czech-German evening, Ostrava young literary scene.  

Tisková zpráva/Press release zde


Katalog/Catalogue

ProtimluvFest je mezinárodní literární festival zaměřený zejména na literaturu zemí Visegradu a jejich současných autorů. Chceme pomoci hlubšímu uvědomění si naší společné identity a kulturního dědictví, a to jak výběrem hlavního tématu programu, tak i samotných vystoupení. ProtimluvFest se koná každoročně v říjnu v Ostravě.

ProtimluvFest is an international literary festival which concentrates mainly on literature of the Visegrad countries and its contemporary artists. We try to increase the awareness of V4 common identity and heritage by choosing the main topic in our programme and through the readings and interactive discussions and sessions afterwards. ProtimluvFest takes place annually in Ostrava in mid-October.

Tématem letošního ročníku bude cesta ve všech možných podobách, současná maďarská, slovenská, česká, německá, bosenská i polská poezie, visegrádská čtyřka v literatuře, česko-německý večer, mladá ostravská literární scéna.

The topic of this year will be a journey in all possible forms, contemporary Hungarian, Slovak, Czech, German, Bosnian and Polish poetry, Visegrad 4 literature, Czech-German evening, Ostrava young literary scene.  

Tisková zpráva/Press release zde

St/Wed/16/10/

Antikvariát a klub s galerií Fiducia

Antiquarian bookshop and club with Fiducia gallery

Slavnostní zahájení festivalu – věnováno připomínce roku 1989

The ProtimluvFest’s opening ceremony – dedicated to the incidents of the year 1989.

17.00           Protimluvná trachta: Tomáš, Chaleplis, Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

5 pm           Protimluvná trachta: Tomáš, Chaleplis, Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

Přijď si poslechnout, jaká témata hýbou světem současné literární omladiny! Pořad věnovaný mladým ostravským i mimoostravským básníkům a prozaikům jako Adam Tomáš, Vasilios Chaleplis, Petr Stach, Radek Touš, Kristýna Svidroňová a Stanislav Drastík. Uvádí Petr Ligocký. 

Come to watch a discussion about what topics are stirrng the world of contemporary literary youth! A program dedicated to young poets and prose writers from inside and outside of Ostrava as Adam Tomáš, Vasilios Chaleplis, Petr Stach, Radek Touš, Kristýna Svidroňová and Stanislav Drastík. Presented by Petr Ligocký.

18.30           Jagodziński, Payne, Placák a Vrchovský: Listopad 1989 po třiceti letech

6.30 pm     Jagodziński, Payne, Placák a Vrchovský: Novemeber 1989 thirty years after

Debata účastníků a aktérů událostí roku 1989 v Polsku a v České republice. Vystoupí Andrzej Jagodziński (PL), Petr Placák (ČR), Petr Pazdera Payne (CZ) a Ladislav Vrchovský (CZ). Diskusi moderuje Libor Magdoň.

Debate of participants and actors of the political events in Poland and the Czech Republic in 1989. With Andrzej Jagodziński (PL), Petr Placák (ČR), Petr Pazdera Payne (CZ) and Ladislav Vrchovský (CZ). Discussion moderated by Libor Magdoň.

20.30          Jan Těsnohlídek: Líp už nebude

8.30 pm     Jan Těsnohlídek: It won´t be better

Literární pořad s básníkem a nakladatelem Janem Těsnohlídkem o jeho uměleckých i vydavatelských aktivitách, ale také o směřování soudobé společnosti. Průvodce večerem Petr Ligocký.

Literary program with the poet and publisher Jan Těsnohlídek about his artistic and publishing activities, and about where contemporary society is going. Presented by Petr Ligocký.

Čt/Thu/17/10/

Velký sál Domu umění

Great Hall of The Gallery of the Fine Art

17.00           Gábor G. Gyukics: Být poutníkem v Holandsku, Americe i v Maďarsku

5 pm           Gábor G. Gyukics: To be a pilgrim in Holland, America and Hungary

Večer významného maďarského básníka a performera, který přes Holandsko emigroval do USA a nyní žije opět v Maďarsku. Debata a čtení. Uvádí i tlumočí Robert Svoboda. Hudební doprovod ke čtení Jindra Holubec.

Evening of a prominent Hungarian poet and performer who emigrated to the USA via Holland and now lives in Hungary again. Debate and reading. Presented and interpreted by Robert Svoboda. Musical accompaniment for reading by Jindra Holubec.

18.00          Marek Vadas a Martin Ryšavý: Co najdete, když putujete Afrikou nebo Sibiří?

6 pm           Marek Vadas a Martin Ryšavý: What do you find when traveling in Africa or Siberia?

Diskuse a čtení dvou výrazných autorů – cestovatelů, kteří pravidelně zajíždějí do Afriky (Vadas) a na Sibiř (Ryšavý). Debatu moderuje Jiří Macháček.

Discussion and reading of two distinctive authors – travelers who regularly travel to Africa (Vadas) and Siberia (Ryšavý). Debate moderated by Jiří Macháček.

05_vadas-rysavy

19.30          Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Poutník ukrajinsko-polského pomezí

7.30 pm     Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Pilgrim of the Ukrainian-Polish border

Jedinečná možnost setkat se s enfant terrible polské poezie, autorem třinácti sbírek, který údajně nikdy neposkytl žádný rozhovor a o jehož tvorbě se kladně vyslovil laureát Nobelovy ceny za literaturu Czesław Milosz. Uvádí Michael Alexa, tlumočí Lucie Zakopalová.

A unique opportunity to meet the enfant terrible of Polish poetry, the author of thirteen collections, who reportedly never gave any interview and whose work was positively commented by the Nobel Prize laureate Czesław Milosz. Presented by Michael Alexa,  interpreted by Lucie Zakopalová.

20.30         Koncert Petra Váši a skupiny Ty Syčáci

8.30 pm    Concert of Petr Váša and group Ty Syčáci

Nekompromisní, ostrý styl a vytrvalost ve ztvárňování vlastních představ. Průřezový koncert kapely, na kterém zazní písně ze všech alb, tedy i toho nejnovějšího s názvem The tramp! z roku 2018, které vyšlo při příležitosti výročí založení republiky a sto let trampingu.

Uncompromising, sharp style and perseverance in portraying their own ideas. A cross-sectional concert of the band featuring songs from all albums, including the latest one called The Tramp! of 2018, which was released to mark the anniversary of the founding of the Czech republic and a hundred years of tramping.

Čt/Thu/17/10/

Malý sál Domu umění

Small Hall of The Gallery of the Fine Art

17.45            Anna Bolavá: Žít na maloměstě

7.45 pm      Anna Bolavá:  Living in a small town

Před všetečnými pohledy maloměsta se žádný prohřešek dlouho neutají a jen málokterá křivda se dočká zapomnění, natož odpuštění… Moderuje Natálie Flajžíková.

No offense is hidden for a long time before the inquisitive glances of the small town, and only few wrongs are forgotten, let alone forgiven… Presented by Natálie Flajžíková.

19.00          Peter Balko: Vyrůstat v Lošonci

7.00 pm     Peter Balko: Growing up in Lošonec

Směsice surovosti a něhy, fantazie a kruté skutečnosti, historických i rodinných událostí spojených magickým jménem města Lučenec – Lošonc. Moderuje Marek Hudec.

A mixture of brutality and tenderness, fantasy and cruel reality, historical and family events connected by the magic name of the town of Lučenec – Lošonc. Presented by Marek Hudec.

Pá/Fri/18/10/

Centrum PANT

Centre PANT

17.00           Jan Štolba a Natálie Paterová: Výrazné básnické i kritické hlasy své generace

5 pm            Jan Štolba a Natálie Paterová: Distinctive poetic and critical voices of their generation

Verše křehké i zároveň tvrdé (Paterová) spolu s texty plnými životních zvratů a nekonečné procesuálnosti (Štolba). Beseda a čtení spojené s uvedením básnické sbírky Co když Natálie Paterové a románu Nezastavitelný den Jana Štolby. Moderuje Roman Polách.

Both fragile and hard verses (Paterová) along with texts full of life twists and infinite processiveness (Štolba). Discussion and reading accompanied by launching of the poetry collection Co když Natálie Paterová and fiction Nezastavitelný den Jan Štolba. Presented by Roman Polách.

10_stolba-paterova

18.00          Adin Ljuca a Milorad Pejić: Odejít z domoviny

6 pm           Adin Ljuca a Milorad Pejić: To leave home

Diskuse s bosenskými básníky, kteří po válečných událostech v Jugoslávii v 90. letech 20. století odešli do emigrace. Večer při příležitosti uvedení sbírky Stalaktit Adina Ljuci. Průvodce večerem Petr Hruška.

Discussion with Bosnian poets who emigrated after the war in Yugoslavia in the 1990s. Evening on the occasion of launch of the Adin Ljuca Stalaktit collection. Presented by Petr Hruška.

11_ljuca-pejic

19.30           Milan Děžinský a Steffen Popp: Překladiště

7.30 pm      Milan Děžinský a Steffen Popp: VERSschmuggel

Poezie, jež ve svých rozvahách není jednoduchá (Děžinský), v kontrastu s mnohovrstevnatými básněmi nepřeložitelných významů (Popp). Česko-německý autorský večer při příležitosti projektu Překladiště–VERSschmuggel. Uvádí Josef Straka a Jonáš Hájek, tlumočí Eva Marková.

Poetry that is not simple in its contemplation (Děžinský), in contrast to multi-layered poems of untranslatable meanings (Popp). Czech-German authorial evening on the occasion of the project Překladiště – VERSschmuggel. Presented by Josef Straka and Jonáš Hájek, interpreted by Eva Marková.

12_dezinsky-popp

Off program:

So/Sat/19/10/

Galerie Věž ve Frýdku-Místku

Gallery Tower in Frýdek-Místek

18.00          Adin Ljuca a Milorad Pejić: Odejít z domoviny

6 pm           Adin Ljuca a Milorad Pejić: Odejít z domoviny

Klub Dziupla v Českém Těšíně

Dziupla Club in Český Těšín

18.00          Protimluvná trachta: Chaleplis, Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

6 pm           Protimluvná trachta: Chaleplis, Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

St/Wed/16/10/

Antikvariát a klub s galerií Fiducia

Antiquarian bookshop and club with Fiducia gallery

Slavnostní zahájení festivalu – věnováno připomínce roku 1989

The ProtimluvFest’s opening ceremony – dedicated to the incidents of the year 1989.

17.00           Protimluvná trachta: Tomáš, Chaleplis, Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

5 pm           Protimluvná trachta: Tomáš, Chaleplis, Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

Přijď si poslechnout, jaká témata hýbou světem současné literární omladiny! Pořad věnovaný mladým ostravským i mimoostravským básníkům a prozaikům jako Adam Tomáš, Vasilios Chaleplis, Petr Stach, Radek Touš, Kristýna Svidroňová a Stanislav Drastík. Uvádí Petr Ligocký. 

Come to watch a discussion about what topics are stirrng the world of contemporary literary youth! A program dedicated to young poets and prose writers from inside and outside of Ostrava as Adam Tomáš, Vasilios Chaleplis, Petr Stach, Radek Touš, Kristýna Svidroňová and Stanislav Drastík. Presented by Petr Ligocký.

01_protimluvna-trachta-

18.30           Jagodziński, Payne, Placák a Vrchovský: Listopad 1989 po třiceti letech

6.30 pm     Jagodziński, Payne, Placák a Vrchovský: Novemeber 1989 thirty years after

Debata účastníků a aktérů událostí roku 1989 v Polsku a v České republice. Vystoupí Andrzej Jagodziński (PL), Petr Placák (ČR), Petr Pazdera Payne (CZ) a Ladislav Vrchovský (CZ). Diskusi moderuje Libor Magdoň.

Debate of participants and actors of the political events in Poland and the Czech Republic in 1989. With Andrzej Jagodziński (PL), Petr Placák (ČR), Petr Pazdera Payne (CZ) and Ladislav Vrchovský (CZ). Discussion moderated by Libor Magdoň.

20.30          Jan Těsnohlídek: Líp už nebude

8.30 pm     Jan Těsnohlídek: It won´t be better

Literární pořad s básníkem a nakladatelem Janem Těsnohlídkem o jeho uměleckých i vydavatelských aktivitách, ale také o směřování soudobé společnosti. Průvodce večerem Petr Ligocký.

Literary program with the poet and publisher Jan Těsnohlídek about his artistic and publishing activities, and about where contemporary society is going. Presented by Petr Ligocký.

Čt/Thu/17/10/

Velký sál Domu umění

Great Hall of The Gallery of the Fine Art

17.00           Gábor G. Gyukics: Být poutníkem v Holandsku, Americe i v Maďarsku

5 pm           Gábor G. Gyukics: To be a pilgrim in Holland, America and Hungary

Večer významného maďarského básníka a performera, který přes Holandsko emigroval do USA a nyní žije opět v Maďarsku. Debata a čtení. Uvádí i tlumočí Robert Svoboda. Hudební doprovod ke čtení Jindra Holubec.

Evening of a prominent Hungarian poet and performer who emigrated to the USA via Holland and now lives in Hungary again. Debate and reading. Presented and interpreted by Robert Svoboda. Musical accompaniment for reading by Jindra Holubec.

18.00          Marek Vadas a Martin Ryšavý: Co najdete, když putujete Afrikou nebo Sibiří?

6 pm           Marek Vadas a Martin Ryšavý: What do you find when traveling in Africa or Siberia?

Diskuse a čtení dvou výrazných autorů – cestovatelů, kteří pravidelně zajíždějí do Afriky (Vadas) a na Sibiř (Ryšavý). Debatu moderuje Jiří Macháček.

Discussion and reading of two distinctive authors – travelers who regularly travel to Africa (Vadas) and Siberia (Ryšavý). Debate moderated by Jiří Macháček.

05_vadas-rysavy

19.30          Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Poutník ukrajinsko-polského pomezí

7.30 pm     Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Pilgrim of the Ukrainian-Polish border

Jedinečná možnost setkat se s enfant terrible polské poezie, autorem třinácti sbírek, který údajně nikdy neposkytl žádný rozhovor a o jehož tvorbě se kladně vyslovil laureát Nobelovy ceny za literaturu Czesław Milosz. Uvádí Michael Alexa, tlumočí Lucie Zakopalová.

A unique opportunity to meet the enfant terrible of Polish poetry, the author of thirteen collections, who reportedly never gave any interview and whose work was positively commented by the Nobel Prize laureate Czesław Milosz. Presented by Michael Alexa,  interpreted by Lucie Zakopalová.

20.30         Koncert Petra Váši a skupiny Ty Syčáci

8.30 pm    Concert of Petr Váša and group Ty Syčáci

Nekompromisní, ostrý styl a vytrvalost ve ztvárňování vlastních představ. Průřezový koncert kapely, na kterém zazní písně ze všech alb, tedy i toho nejnovějšího s názvem The tramp! z roku 2018, které vyšlo při příležitosti výročí založení republiky a sto let trampingu.

Uncompromising, sharp style and perseverance in portraying their own ideas. A cross-sectional concert of the band featuring songs from all albums, including the latest one called The Tramp! of 2018, which was released to mark the anniversary of the founding of the Czech republic and a hundred years of tramping.

Čt/Thu/17/10/

Malý sál Domu umění

Small Hall of The Gallery of the Fine Art

17.45            Anna Bolavá: Žít na maloměstě

7.45 pm      Anna Bolavá:  Living in a small town

Před všetečnými pohledy maloměsta se žádný prohřešek dlouho neutají a jen málokterá křivda se dočká zapomnění, natož odpuštění… Moderuje Natálie Flajžíková.

No offense is hidden for a long time before the inquisitive glances of the small town, and only few wrongs are forgotten, let alone forgiven… Presented by Natálie Flajžíková.

19.00          Peter Balko: Vyrůstat v Lošonci

7.00 pm     Peter Balko: Growing up in Lošonec

Směsice surovosti a něhy, fantazie a kruté skutečnosti, historických i rodinných událostí spojených magickým jménem města Lučenec – Lošonc. Moderuje Marek Hudec.

A mixture of brutality and tenderness, fantasy and cruel reality, historical and family events connected by the magic name of the town of Lučenec – Lošonc. Presented by Marek Hudec.

Pá/Fri/18/10/

Centrum PANT

Centre PANT

17.00           Jan Štolba a Natálie Paterová: Výrazné básnické i kritické hlasy své generace

5 pm            Jan Štolba a Natálie Paterová: Distinctive poetic and critical voices of their generation

Verše křehké i zároveň tvrdé (Paterová) spolu s texty plnými životních zvratů a nekonečné procesuálnosti (Štolba). Beseda a čtení spojené s uvedením básnické sbírky Co když Natálie Paterové a románu Nezastavitelný den Jana Štolby. Moderuje Roman Polách.

Both fragile and hard verses (Paterová) along with texts full of life twists and infinite processiveness (Štolba). Discussion and reading accompanied by launching of the poetry collection Co když Natálie Paterová and fiction Nezastavitelný den Jan Štolba. Presented by Roman Polách.

10_stolba-paterova

18.00          Adin Ljuca a Milorad Pejić: Odejít z domoviny

6 pm           Adin Ljuca a Milorad Pejić: To leave home

Diskuse s bosenskými básníky, kteří po válečných událostech v Jugoslávii v 90. letech 20. století odešli do emigrace. Večer při příležitosti uvedení sbírky Stalaktit Adina Ljuci. Průvodce večerem Petr Hruška.

Discussion with Bosnian poets who emigrated after the war in Yugoslavia in the 1990s. Evening on the occasion of launch of the Adin Ljuca Stalaktit collection. Presented by Petr Hruška.

11_ljuca-pejic

19.30           Milan Děžinský a Steffen Popp: Překladiště

7.30 pm      Milan Děžinský a Steffen Popp: VERSschmuggel

Poezie, jež ve svých rozvahách není jednoduchá (Děžinský), v kontrastu s mnohovrstevnatými básněmi nepřeložitelných významů (Popp). Česko-německý autorský večer při příležitosti projektu Překladiště–VERSschmuggel. Uvádí Josef Straka a Jonáš Hájek, tlumočí Eva Marková.

Poetry that is not simple in its contemplation (Děžinský), in contrast to multi-layered poems of untranslatable meanings (Popp). Czech-German authorial evening on the occasion of the project Překladiště – VERSschmuggel. Presented by Josef Straka and Jonáš Hájek, interpreted by Eva Marková.

12_dezinsky-popp

Off program:

So/Sat/19/10/

Galerie Věž ve Frýdku-Místku

Gallery Tower in Frýdek-Místek

18.00          Adin Ljuca a Milorad Pejić: Odejít z domoviny

6 pm           Adin Ljuca a Milorad Pejić: Odejít z domoviny

Klub Dziupla v Českém Těšíně

Dziupla Club in Český Těšín

18.00          Protimluvná trachta: Chaleplis, Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

6 pm           Protimluvná trachta: Chaleplis, Stach, Touš, Svidroňová a Drastík

Hlavní partneři:
Partneři:


5-Logo-konzulat


6-Logo-polsky-institut


7-Logo-balassiho-institut


czechlit_logo

8-Logo-haus-fur-poesie
9-Logo-cesko-nemecky-fond
10-Logo-goethe-institut

Spolupracujeme:


11-Logo-fiducia

12-Logo-filosoficka-fakulta

13-Logo-centrum-pant

Na projektu spolupracujeme s těmito organizacemi z Polska, Maďarska a Slovenska:


14-Logo-drevo-a-srd


15-instytut-mikolowski


16-Logo-jelenkor