Jerzy Franczak: Převlékárna

Z polštiny přeložila Soňa Filipová Ilustroval PIO – Piotr Kaliński Grafi cká úprava, sazba a zlom Jaroslav Němec Odpovědný redaktor Jiří Macháček Jazyková redakce Oskar Mainx V roce 2009 vydal Protimluv, o. s., Zengrova 657/7, 703 00, Ostrava 3 jako svou 5. publikaci v edici překladové literatury. Vydání první. Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o. […]

Mrtvé body

Antologie poezie „Na Divoko“ (1994 – 2003) z polského originálu Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko“ (1994 – 2003)přeložil Jan Faberilustrace: PIO – Piotr Kalińskiv roce 2006 vydal Protimluv, o.s., OstravaISBN: 80-239-8236-2