Alojz Rebula: Nokturno pro Přímoří

Román Nokturno pro Přímoří (Nokturno za Primorsko, 2004) je čtením s vrstevnatým poselstvím. Lze jej vnímat jako historický román o jedné epoše, lze jej číst jako tragický záznam jednoho lidského osudu, ale je možné v něm hledat i zásadní hodnotové poselství v rozkolísaném světě. Prozaik Alojz Rebula (1924–2018), dnes již klasik slovinské literatury, si v něm všímá ideologických tlaků, represí, které jednotlivé režimy používají, i důsledků budování ideologických bariér mezi obyčejnými lidmi. Postava kněze Florijana Burnika a jeho chápání kněžského poslání je právě zosobněním snahy stát na straně člověka, jak mu to přikazuje etika biblického poselství, a být nezištně nablízku lidem, kteří jeho pomoc potřebují, a to i za cenu osobní oběti. Autorovi byl částečným předobrazem Burnika slovinský kněz Filip Terčelj (1892–1946), který mezi válkami působil v Gorici. Text knihy přeložil Aleš Kozár.

Alojz Rebula (1924–2018) měl podobně jako jeho generační vrstevník Boris Pahor blízko k existencialismu a personalismu, které do slovinské literatury přenášel jejich vzor a přítel Edvard Kocbek. Rebula se vždy držel křesťanské etiky, etickou rovinu ostatně pokládal na nutný základ jakéhokoli umění. Své první literární pokusy psal v latině a italštině, brzy ale trvale přešel k psaní ve slovinštině. První román, kterých napsal desítky, vznikl v roce 1954 a řada z nich získala významná domácí i zahraniční ocenění. „Z hlediska formy vyprávění by Rebulu bylo možné označit spíše za vypravěče klasického střihu, byť zhusta využívá i různých ozvláštňujících postupů, lyrizace vyprávění, vnitřního monologu apod. Je obtížné ho však řadit k nějakému proudu či směru, sám na novotaření v literatuře hleděl spíše s nedůvěrou. Literatura byla pro Rebulu hlubokou osobní potřebou po tázání, hledání toho, co přesahuje, a po tvorbě, jíž se dotýkal podstaty svého národa a člověka obecně. A jedním z jejích vrcholů je také román Nokturno pro Přímoří.“ (Aleš Kozár)

Alojz Rebula: Nokturno pro Přímoří
Přeložil Aleš Kozár
Váz., 224 stran, formát 12,5 x 18 cm
Protimluv, 2019
ISBN 978-80-87485-69-9
EAN 9788087485699
Cena 279 Kč

Ohlasy a recenze na knihu:

Jan M. Heller: Je strašné být Slovincem a křesťanem, iLiteratura.cz, zde odkaz