Natálie Paterová: Co když

Natálie Paterová i ve své druhé sbírce nazvané Co když zvažuje rovinu bolesti, nemoci i smrti, kterou rozšiřuje také o téma postavení ženy ve společnosti a v manželském soužití. Sbírka obsahuje celkem 40 básní, které jsou seřazeny do tří oddílů. První se jmenuje „Odlet sýkorek“ a pojednává o odcházení a smrti blízkého člověka. V druhém oddílu „Hic sunt leones“ vstupujeme spolu s autorkou do jejích nových životních rolí a situací, k nimž patří třeba i vyrovnávání se s údělem manželky
a soužití (i bolestné) s partnerem. Třetí oddíl nazvaný „Pořád někde číhají“ navazuje na předchozí, tragicky existenciální osobní rovinu vyjádřenou výstižně verši to nejhorší na tom je / že to nejhorší / do básně stejně nenarveš. Jak poznamenala editorka sbírky a také básnířka Marie Šťastná: „Je zvykem ptát se, jaká knížka nám zrovna leží na nočním stolku. Tohle není sbírka, kterou bych si tam položila a četla ji krátce před usnutím, protože bych si tím spánek spíše odehnala. Rozvířením vlastních bolestí a vzpomínek na silné životní okamžiky se zřejmě nikdo uklidňovat nemůže. Jsou to ale slova, která člověku vytanou
v určitých banálních situacích. Myslím na Natáliiny verše, když si nesu kafe, když sedím ve vlaku, když vynáším odpadky. Kam se hrabe noční stolek.“

Natálie Paterová (*1991) je autorkou básnic¬ké sbírky Uvnitř kosti duha (2011). Po stu¬diích češtiny na Filozofické fakultě Univerzity Palacké¬ho v Olomouci pokračovala dále na Fakultě humanitních studií Karlovy uni¬verzity, obor Evropské kulturní
a duchovní dějiny. Své básně uveřejnila v literárních ča¬sopisech Weles, Host, Tvar, Psí víno a v revue Protimluv, v Německu
jí vyšel bilingvní výbor jejích textů s názvem Ohne option. Žije v Kolíně.

Ohlasy a recenze na knihu:

Natálie Paterová, Co když, Jedna báseň na ČT art s interpretačním textem Olgy Stehlíkové, zde odkaz

Co když

Natálie Paterová
Natálie Paterová: Co když
Protimluv, 2019
Brož., stran 56
Formát: 12,5 x 18,5 cm, brož.
ISBN 978-80-87485-67-5
EAN 9788087485675

Podrobný popis publikace

179 

Popis

.