Genowefa Jakubowska-Fijałkowska: Něžný nůž

První knižní výbor z tvorby polské básnířky v překladu Lenky Daňhelové je sestaven z básní, pocházejících ze tří sbírek, vydaných v Polsku během posledního desetiletí: Pochylenie (Nachýlení, 2002), Czuły nóż (Něžný nůž, 2006) a Ostateczny smak truskawek (Konečná chuť jahod, 2009), přičemž název výboru napovídá, že těžiště spočívá právě v textech, vybraných ze stejnojmenné sbírky. Knihu edičně připravil básník a literární vědec Petr Hruška, který je zároveň autorem zasvěceného doslovu o tvorbě básnířky, nositelky cen z mnoha polských básnických soutěží, jejíž poezie vyšla v překladech do češtiny již dříve např. v Hostu, ale i jinde. „Poezie se tady neždímá z Boha, poezie se tady křeše z ubohosti. Jsme bezohlední, nakažení a osamělí, ale občas se dokážeme s námahou sklonit jeden nad druhým.“ (Petr Hruška)

Genowefa Jakubowska-Fijałkowska (*1946) je polská básnířka, narozená v Mikołowě v Horním Slezsku. Debutovala v roce 1972 v literárním časopise Odra. V letech 1970 až 1980 publikovala básně a povídky časopisecky, knižně debutovala teprve v roce 1994. Její básně vycházely a vycházejí v mnoha polských literárních časopisech, například Odra, Opcje, Fraza, Arkusz, Topos, Kwartalnik Artystyczny, Zeszyty Literackie, její tvorba je v posledních letech hojně překládána a publikována v zahraničí. Vydala řadu básnických sbírek, např. Dożywocie (Doživotí, 1994), Pan Bóg wyjechał na Florydę (Pán Bůh odjel na Floridu, 1997), Pochylenie (Nachýlení, 2002), Czuły nóż (Něžný nůž, 2006), Ostateczny smak truskawek (Konečná chuť jahod, 2009), Performance (2011) aj.

Ohlasy a recenze na knihu:

Zuzana Kůrová: Sekerou do ledu, Tvar č. 5/2012, zde odkaz

Něžný nůž

Genowefa Jakubowska-Fijałkowska

Z polštiny přeložila: Lenka Daňhelová
Grafická úprava, sazba a zlom: Ivo Kaleta
Jazyková korektura: Monika Horsáková
Odpovědný redaktor: Jiří Macháček
V roce 2011 vydal Protimluv, o.s., jako svou 7. publikaci v edici překladové literatury.
Vydání první.
ISBN: 978-80-87485-02-6

Podrobný popis publikace

149 

Popis

.