Igor Pomerancev o knize Můj první kryt

Zveme na besedu a autorské čtení s ukrajinským básníkem Igorem Pomerancevem v Božské lahvici v Praze (Bílkova 16, Praha 1 – Josefov) v úterý 16. ledna 2024 od 19 hodin. Nyní mu vychází v češtině již druhá, tentokrát esejistická kniha Můj první kryt, kterou přeložila rusistka Jana Kitzlerová. Průvodcem večera bude nakladatel Jiří Macháček. V pořadu zazní také jiddiš písně v provedení pěvkyně Barbory Jiráskové.

Igor Pomerancev je ukrajinský básník, esejista a novinář žijící od roku 1995 v Praze. Po emigraci z tehdejšího Sovětského svazu pracoval nejprve v Londýně pro BBC Russian Service a od 80. let působil v oddělení Rádia Svobodná Evropa v Mnichově a později v Praze, kde řídil program nazvaný Přes bariéry. Vyrůstal v Černovcích na Ukrajině, místě, které před 1. světovou válkou patřilo do rakousko-uherské monarchie, a proto sám o sobě říká: „Zůstávám v tomto rakousko–uherském prostoru už jen proto, že mám rád města–palimpsesty s různými kulturními, jazykovými a historickými vrstvami a Praha, stejně jako Černovce, je přesně takovým palimpsestem, který můžete postupně odkrývat vrstvu po vrstvě.“ Od devadesátých let dvacátého století publikuje převážně poezii a eseje, je rovněž autorem několika rozhlasových dramat. Do češtiny má přeložen básnický výbor Náš čas vypršel (Ostrava, 2020), který uspořádala a přeložila Jana Kitzlerová.

Jana Kitzlerová je lingvistka, rusistka, překladatelka z ruštiny; dlouhodobě se zabývá tvorbou Vladimira Majakovského, překladatelsky se věnuje i Velemiru Chlebnikovovi a dalším ruským básníkům. Odborně se rovněž věnuje lingvistické analýze ruské poezie, především období avantgardy a teorii a kritice překladu. Pochází z Ostravy.