Marcela Linhartová: vyjměte kost

Texty Marcely Linhartové, dříve Pátkové, se už od první vydané knihy vyznačovaly velmi erudovanou prací s jazykem, zakotvením v až filozofickém typu přemýšlení nad stavem věcí a zároveň metafyzickými přesahy. Charakteristickým byl i velmi silný vztah k víře, s mírou pokory a reflexivitou sebe sama, těch nejbližších, světa. Toto vše čtenář nalezne i v knize „vyjměte kost“, v níž ale přibylo každodenní metafyziky. Sbírka je též výrazně osobnější než knihy předchozí a vztah k víře je tady více pociťován jako vztah ke Druhému. Vystupňovaný existenciální moment, který v mnohém dominoval jejím předchozím knihám, sice neubírá v jejích básních na síle, ale proměňuje se. Zjemňuje se, a přesto nebo právě proto se stává naléhavějším. A to i z toho důvodu, že její texty jsou procítěnější, ne že by ty předchozí nebyly, ale zde ona procítěnost pulzuje snad v každém textu a je i více uvěřitelnější. Naléhavost osobního sdělení přichází velmi pozvolna, nikam pak ale nemizí a zůstává jako hlavní ústrojný komponent jejích textů.

Básnířka Marcela Linhartová, dříve Pátková, (*1980) vydala roku 2006 v Hostu vydařenou prvotinu „Bylas u toho…“, nakladatelství Pulchra jí vydalo o tři roky později druhou sbírku „Zpívat bláznům“. Žije v Mokrém u Českých Budějovic.

Ohlasy a recenze na knihu:

Marcela Linhartová, Vyjměte kost, Jedna báseň na ČT art s interpretačním textem Olgy Stehlíkové, zde odkaz

Studie Dominika Bárta věnovaná sbírce Vyjměte kost Marcely Linhartové v příloze revue Pandora, č. 4/2021, s. 7-9, zde odkaz

vyjměte kost

Formát 125 x 180 mm, brožovaná
Počet stran 56
Protimluv, 2021
ISBN: 978-80-87485-87-3
EAN: 9788087485873

Přehledný popis publikace

199 

Popis

.