Protimluv 1-2/2012

Milí čtenáři,

je to neuvěřitelné, ale revue Protimluv letos slaví deset let své existence. Jako připomenutí našeho kulatého výročí proto berte blok poskládaný z ukázek vybraných textů prvního čísla Protimluvu, které vyšlo zrovna 22. února 2002. Spolu s ostatními kmenovými redaktory revue, jmenovitě Oskarem Mainxem, Karin Jamnitzkou a Miroslavem H. Procházkou věřím, že oceníte nadčasovost některých tehdy publikovaných článků.
Ostravský rodák Ota Filip redakci poskytl krátkou, v Čechách doposud nezveřejněnou povídku z roku 1987. Ironický šleh vysmívající se poměrům v socialistickém Československu se odehrává v Praze, kde se podváděný manžel velmi svérázným způsobem rozhodne vytrestat svou manželku za její pletky s příslušníkem tajné bezpečnosti.
Industriální krajinu a její monumenty v objektivní fotografii před nedávnem ukázala výstava manželů Becherových v pražském Rudolfinu. Pro ostravského čtenáře, ale nejen pro něj, je takové téma zcela zásadní. S pozůstatky továren a na severu Moravy a Slezska i dolů se potkáváte na každém kroku a neustále se s nimi musíte vyrovnávat a nalézat k nim svůj postoj. Můžete je zavrhnout, přestat vnímat, toužit je zbořit a nechat zmizet, ale možná je také můžete přijmout a zkusit v nich nalézt cosi netušeného odkrývaného třeba právě snímky manželů Becherových, jejichž působivé fotografie rovněž publikujeme.
John Pass byl jedním z čestných hostů Protimluvné desítky, kterou redakce uspořádala letos ve výroční den prvního vydání revue před deseti lety. Kanadský básník žijící v Britské Kolumbii na pobřeží Tichého oceánu početnému publiku v Antikvariátu a klubu s galerií Fiducia v Ostravě představil „poezii nerozpoznatelných hranic“ s odkazy na rozličné vrstvy osobní, ale i světové historie. Výsledkem této spolupráce je rozsáhlejší představení jeho tvorby s doprovodným textem anglisty Petr Kopeckého.
Zdá se, že revue se stále víc a víc profiluje jako časopis zaměřující se také na tvorbu zemí střední Evropy, tedy nejen z Polska, jak tomu bylo doposud. Slovinské autory jsme publikovali poprvé v loňském roce ve slovinsko-srbsko-české příloze. Do nového čísla byly zařazeny překlady textů básníka Josipa Ostiho ze sbírky Na kříži lásky s doplňující studií slovenisty Petera Kuhara. Příspěvek vychází u příležitosti Měsíce autorského čtení, věnovaného právě 31 literátům ze Slovinska.
Ostravská univerzita uspořádala v říjnu loňského roku první ročník sympozia zaměřeného na vytváření městského prostoru v literatuře a ve výtvarném umění, na kterém mj. vystoupila bohemistka Isabela Mroczek z Polska se studií o díle Jana Balabána. Část její práce publikujeme v tomto čísle a zároveň téma města a jeho prostoru doplňujeme pracemi Ivy Málkové (Vrakova Ostrava) a Filipa Komberce (Duchovní dění v díle Jana Balabána).
Výtvarné umění společně s rubrikou Infomet nadále představuje prostupující prvek naší revue. Nejde však jen o rubriku Galerie, v níž naleznete v novém čísle sochařské realizace Roberta Bučka nebo fotografie Martina Popeláře, ale také o rubriku Předěly a zejména ilustrace vytvářené rozličnými výtvarníky z celé republiky na dané literární texty. Upozorňuji například na ilustrační doprovod Kamily Zemánkové k  Josipu Ostimu, Viléma Nováka k Radovanu Jursovi nebo Ondřeje Horáka k Justyně Bargielské.

Jiří Macháček, šéfredaktor