Protimluv 2/2018

Protimluv 2/2018 otevírá svými básněmi spisovatel Ivan Binar,
pro něhož byla a je Ostrava osudovým městem. Vystudoval zde vysokou školu, působil v časopise Tramp do jeho zákazu, podepsal se na aktivitách Divadélka pod okapem, byl dokonce kvůli představení Syn pluku vězněn…
Vydání podtrhuje řada výrazných ostravských tvůrců, kteří vytvářejí nezaměnitelně místní millieu. K nim určitě patří Radovan Jursa, profesí kardiochirurg, který se zamýšlí nad údělem básníků v české společnosti. Jursovi generačně blízký Ivan Motýl, jeden ze zakladatelů revue Protimluv, vytvořil text na základě fotografie Martina Popeláře.
Městská galerie PLATO nedávno otevřela rozsáhlou instalaci Zahrada budoucnosti. Protimluv 2/2018 přináší dvě ohlédnutí
a této nové ostravské galerijní instituci je věnován dále rozhovor s jejím ředitelem Markem Pokorným.
Velkým tématem jsou sídliště a jejich současný stav i reflexe v české společnosti. Nad barevností sídlišť se zamýšlí architektka Eva Špačková, úvahu spojenou s ohlédnutím za dvěma velkými výstavami o panelácích napsal historik architektury Martin Strakoš. Téma paneláků rozšiřují literární příspěvky, mimo jiné vtipný a z dětského úhlu pohledu napsaný text Laguna Ivo Kalety.
Václav Buchtelík maluje a vytváří koláže oslovující svým existenciálním a filozofujícím přesahem. O Buchtelíkově díle přesně
a výstižně uvažoval jeho učitel Daniel Balabán.
Politické téma bolševické zlovůle je otevřeno textem anarchistky Anny Michajlovny Garasjevové, přítelkyně Alexandra Solženicyna. Na první číslo navazuje příspěvek věnovaný Bruno Schulzovi, autorem pozoruhodného textu Rozhovor s Brunem Schulzem je Stanislaw Ignacy Witkiewicz, neméně slavný Schulzův souputník.

O novém čísle Protimluvu psal také internetový portál Ostravan zde