Protimluv 3–4/2015

Editorial

Milí přátelé,
jako ozvuky nedávné literární přehlídky ProtimluvFest věnované tematicky zkušenosti exilu přinášíme v tomto dvojčísle příspěvky Petra Krále a Attily Bartise, dvou autorů, kteří se účastnili v říjnu 9. ročníku festivalu pořádaného pod hlavičkou revue Protimluv. Petr Král pobýval ve Francii téměř čtyři desítky let, kam odešel za svobodou v roce 1968, a Attila Bartis z Maďarska byl kvůli politickým represím násilně vystěhován z rumunského Sedmihradska v druhé polovině osmdesátých let. Oba autoři se do revue vrací po několika letech, Petr Král svým souborem textů nazvaným Houpačka a jiné básně a Attila Bartis dvěma povídkami z knihy Modravá pára.
„Dobří holubi se vracejí“, takže dalším navrátivším se literátem se stal básník, pedagog a performer Pavel Novotný, který poskytl pro naše nové vydání dosud nepublikovanou ukázku z připravované knihy Tramvestie, záznam řeči spolucestujícího na tramvajové lince Liberec – Jablonec a zpět, který přepsal do podoby jedinečné básně-trasy. Z toho důvodu jsme zvolili i neobvyklou grafickou podobu textů.
Lékař Radovan Jursa zaslal texty předznačené tématem noci, ale také osobním vzkazem básníkovi Jiřímu Grušovi, který jeho kolegům kardiochirurgům v Německu podlehl během operace srdce. Všechny básně četl na přehlídce ProtimluvFest letos v říjnu, kde vystoupil na večeru nazvaném Ostře řezat i sekat do slov. Smrt odjakživa přitahuje básníky, Ondřej Hložek ve svém souboru Teď chce obsáhnout svou řečí ztrátu velmi blízkého člověka, „pokusit se odlít to/ kým byl“. Zapomenout ovšem nesmím na Petra Vrchlabského a jeho text o mizejících nápisech na zdech ostravských domů, jako jsou LSR z doby nacistické okupace…
Nový osev do širých lánů prázdných stránek Protimluvu zasili poprvé např. Mircea Dan Duta, Garasu, Jan Vozka, Anna Brikciusová, Kristýna Montagová a mnozí další. Premiérově jsou představeni také Bc. Vitold Ljaguška a Chrobak, Mgr. coby „kontroloři“ vybrané básnické produkce posbírané v mailových schránkách Protimluvu, kam doufám od této chvíle budou všichni odvážlivci a vyzyvatelé básnické múzy ještě víc posílat své texty. Revue přináší i kritický pohled na některé hudební festivaly. O posledním ročníku Colours of Ostrava píše redakční kolega Oskar Mainx.
Dobří známí, ale i nově příchozí jsou v Protimluvu zastoupeni nejen slovem. Hana Puchová aktuálně vystavuje soubor maleb Mluv potichu, ať se slyším ve Výstavní síni Sokolská 26 v Ostravě, i z toho důvodu jsou její obrazy po letech součástí výtvarné přílohy s doprovodným textem Natálie Flajžíkové. A vůbec poprvé uvádíme geometrickou abstrakci Istvána Haásze z Maďarska nebo fotografie Vladimíry Židkové, jejíž jeden snímek ze souboru Les zdobí také obálku revue.
Dobrý a šťastný nový rok 2016 Vám přeje za redakci
Jiří Macháček, šéfredaktor