Protimluv 3/2019

Protimluv 3/2019 otevírají texty ruského básníka Igora Pomeranceva, který žije již po mnoho let v Praze. Tématem jeho básní jsou věznění a politický útlak v kontrastu s duchovním rozměrem člověka, hlavně však s motivem bezmezné lásky ke svým bližním, ovšem v lyrické zkratce blízké středoevropskému prostoru. Kanadský básník John Pass publikuje texty spojené se západním pobřežím Kanady a městem Vancouver. Soubor textů Petra Motýla z připravované knihy To by se mi líbilo podtrhuje báseň spojená s magickým městem Třebíč, v níž autor odkazuje hned na několik důležitých básnických postav, jako byl Milan Kozelka, Ladislav Novák, Pavel Řezníček a Jan Novák. Zápisky z garsonky ukazují Pavla Novotného tentokrát zcela jinak, než jak ho známe například ze sbírek Havarijní řád nebo Tramvestie, ale opět s originálním rukopisem a výrazným existenciálním podtextem na téma vztahu maminky a syna. Soubor textů nazvaných Jen urna plave odkazujících mj. i k výročí vypuknutí války v roce 1939 představuje v překladech Jonáše Hájka současného německého básníka Michaela Augustina, redaktora Radia Bremen a organizátora tamějšího mezinárodního festivalu Poetry on the Road. Spisovatel Ivan Binar společně se skladatelem Edvardem Schiffauerem uvedli v Norsku s úspěchem operní dílo pro děti Vrať nám, ptáku, hastrmana, které sepsali ve vězení v Plzni-Borech v 70. letech. Rozhovor s oběma tvůrci se tematicky dotýká listopadových změn, protože bez nich by tato opera v českém prostředí mohla těžko zaznít. Téma roku 89´ dále rozvíjejí fotografie Jiřího Kudělky, které autor tehdy pořídil bezprostředně na listopadových demonstracích. Karel Nosek, absolvent z ateliéru Daniela Balabána, představuje ekologicky angažovaný soubor Methanocalypsa, v němž po výtvarné stránce zvažuje možnost apokalypsy hrozící člověku kvůli hromadnému chovu domácího skotu.