Genowefa Jakubowska-Fijałkowska: Něžný nůž

Z polštiny přeložila Lenka Daňhelová
Grafická úprava, sazba a zlom Ivo Kaleta
Jazyková korektura Monika Horsáková
Odpovědný redaktor Jiří Macháček
V roce 2011 vydal Protimluv, o.s., jako svou 7. publikaci v edici překladové literatury.
Vydání první.
ISBN 978-80-87485-02-6
Doporučená cena: 149 Kč