Krzysztof Siwczyk: Na protnutí artérií

Výbor básní sestavený samotným autorem a přeložený polonistou Janem Faberem představuje poezii nelehkou, básně, které neškemrají o pozornost snadnou přístupností. Jak píše autor doslovu, básník Petr Hruška, významy se často pomalu rozvíjejí v soustředných metaforických kruzích nebo v nějakých kaskádovitě se stupňujících epizodách, protože bez takového složitého vývoje by nezazněly všechny paradoxy, ozvěny, absurdity a grotesknosti, které báseň potřebuje. Takový text pak může vzdorovat lákavě falešné představě, že žijeme ve světě, jenž lze vyložit nějakou jednoduchou interpretací, vizí, ideou či dokonce pointou. Čteme dlouhé, otáčivé, vzestupně sestupné veršové věty, plné větvení, záhybů a sbíhání, v nichž jako by význam nebyl ničím statickým, ale spíše jakousi elektřinou proudící verši a nabíjející je.

Krzysztof Siwczyk (1977) obohacuje současnou polskou poezii svým jedinečným básnickým jazykem již čtvrt století. Je nositelem řady prestižních polských literárních ocenění a laureátem mnoha básnických soutěží, v roce 2021 mj. získal Cenu diváků na 6. ročníku Ceny Václava Buriana v Olomouci. Autor 16 sbírek a několika literárně-kritických, esejistických a prozaických knih. Od raných básní až dodnes lze v jeho tvorbě sledovat nezaměnitelnou poetiku a výrazný autorský styl založený na citlivém pozorování zdánlivě banální každodennosti, která nás, viděna autorovou optikou, neustále konfrontuje se základními existenciálními otázkami a maximami: kdo jsme, kam směřujeme, po čem toužíme? Výbory jeho básní byly vydány v Německu, v Itálii, Francii, Slovinsku a ve Spojených státech.

Přeložil Jan Faber
Doslov Petr Hruška
Ilustrace Denisa Fialová

Na protnutí artérií

Formát 125 x 180 mm, brožovaná
Počet stran 104
Protimluv, 2022
ISBN 978-80-88456-04-9
EAN 9788088456049

Podrobný popis publikace

249 

Popis

.