Něžný nůž

Genowefa Jakubowska-Fijałkowska

Z polštiny přeložila: Lenka Daňhelová
Grafická úprava, sazba a zlom: Ivo Kaleta
Jazyková korektura: Monika Horsáková
Odpovědný redaktor: Jiří Macháček
V roce 2011 vydal Protimluv, o.s., jako svou 7. publikaci v edici překladové literatury.
Vydání první.
ISBN: 978-80-87485-02-6

Podrobný popis publikace

149 

Popis

.