V okně spící

István Vörös

Výbor z maďarských originálů Heidegger, a postahivatalnok, Gregorián az erdőn a A Vörös István-gép rombolása
přeložil: Tomáš Vašut
Ilustroval: Pavel Albert
K vydání připravila: Nikoleta Csóková
Obálku navrhl a knihu graficky upravil: Jaroslav Němec
Odpovědný redaktor: Jiří Macháček
V roce 2008 vydal Protimluv, o. s.,
Zengrova 657/7, 703 00, Ostrava 3
jako svou 3. publikaci v edici překladové literatury.
Vytiskla Tiskárna Grafi co s.r.o., Opava
ISBN: 978-80-904049-3-9

Podrobný popis publikace

Popis

.