Smrt českého psa

Janusz Rudnicki

Z polštiny přeložili: Věra Vytřísalová a Jan Faber
Ilustrace na obálce: Martina Němcová Dragonová
Obálku navrhl a knihu graficky upravil: Jaroslav Němec
Odpovědný redaktor: Jiří Macháček
Jazyková redakce: Monika Horsáková
V roce 2008 vydal Protimluv, o. s., Zengrova 657/7, 703 00, Ostrava 3
jako svou 4. publikaci v edici překladové literatury.
Vydání první.
Vytiskla tiskárna Tiskservis Pustina
ISBN: 978-80-904049-4-6

Podrobný popis publikace

249 

Není skladem

Popis

.