Protimluv 1/2023

Revue Protimluv 1/2023 přináší mj. vzpomínku na básníka a překladatele Jiřího Červenku při příležitosti výročí jeho nedožitých 80. narozenin. Jiří Kašťák píše o jeho dávné cestě do Francie, které se zúčastnili také Vladimír Fišera či ostravský rodák František Vichtora, člověk zasazující se o svobodu, milovník přírody, filozof a historik, který musel nuceně opustit na nátlak StB v roce 1966 tehdejší Československo.
Cestopisné črty představují nejdůležitější příspěvky čísla. Smysl cesty, pouti může být i v touze oprostit se najednou od svých osobních daností, vrhnout se do bytí a odkrýt či odkrývat to, co je v něm podstatné. V podnětném a místy doslova surreálném textu básníka a výtvarníka Marka Pražáka se vydáváme na poněkud jinou pouť do Čechy oblíbeného Chorvatska: cestu vnímáme jako setkání s krajinou, kterou je třeba neustále ohledávat, prochodit křížem krážem, poznat skrze místní lidi… Totéž, ale z úhlu pohledu literárních toulek, lze najít v cestopisné črtě Martina Jirouška po Dublinu, v níž se autor textu věnuje místům, která jsou spojena s proslulým irským spisovatelem Josephem Sheridanem Le Fanu.
O tom, co trápí nejmladší básnickou generaci, se dočtete v rozhovoru s Dominikem Bártem, rozsáhlou vzpomínkovou báseň Dopis publikuje Zdeněk Volf, válečné události na Ukrajině jsou reflektovány ve výsostných esejích spisovatele Igora Pomeranceva. Protimluv přináší také reflexe výtvarného umění, Petr Vaňous přibližuje výstavu malíře Petra Hajdyly, reprodukce jeho obrazů najdete nejen v rubrice galerie, ale také na titulce aktuálního čísla ostravské revue.

Protimluv 1/2023

Protimluv 1/2023
Popis: brož., 72 stran
Rozměry: 21,5 × 28,5 cm
Rok vydání: 2023
EAN: 977180203210035

Podrobný popis produktu

70 

Popis

.