Protimluv 4/2020

Adventní vydání otevírá text spjatý s Vánocemi původně ostravského prozaika a básníka Jiřího Váni Stigena, dnes žijícího v Norsku. Osamělý a přemítající starý muž sedící za mihotavého světla v potemnělém pokoji o vánočním čase, do takové situace nás přivádí ukázka nazvaná Vánoční hvězda z autorovy připravované knihy Jař. Velkoměstský život a jeho temnější témata jsou probírány v rozhovoru s polským prozaikem a autorem bestselleru Oslněni světlem Jakubem Żulczykem, jehož román vyšel v roce 2020 také v českém překladu. Básník, překladatel, lingvista a cestovatel Miroslav Černý publikuje ukázku z připravované sbírky Proleženiny. V rozhovoru se pro změnu dotýká tématu ohrožených jazykových oblastí, jimž se dlouhodobě věnuje ve svém výzkumu. Vydání Protimluvu přibližuje reprodukcemi děl a textem výstavu „Dělník je smrtelný, práce je živá“ v Domě umění v Ostravě, kde jsou k vidění nejen známé výjevy pracujících v továrnách či na poli a jinde, ale také i důsledky práce v krajině, její kouzlo, ale i běs spojený s průmyslovou (potažmo pracovní) devastací krajiny a mnohé další. Autor článku Pavel Šopák se zamýšlí, jak nově toto za komunismu zprofanované téma uchopila kurátorka expozice Renata Skřebská. Historik architektury Martin Strakoš vynáší otázku po Ostravě nepostavené. Básníci a malíři zlínského okruhu Jan Slovák a Pavel Preisner představují spojité nádoby své tvorby – malby i texty. Olej nazvaný Trojice z roku 2020 od Jana Slováka navíc zdobí obálku čísla. Roman Szpuk, samotář ze Šumavy, který se zúčastnil 14. ročníku ProtimluvFestu, publikuje lyrické prózy, ale rovněž fotografie dělané z camery obscury.

Protimluv 4/2020

Protimluv 2020
Popis: brož., 64 stran
Rozměry: 21,5 × 28,5 cm
Rok vydání: 2020
EAN: 977180203210026

Přehledný popis publikace

60 

Popis

.