ProtimluvFest 2007

pátek 26. a sobota 27. října 2007 v Antikvariátu a klubu Fiducia

Autorské čtení:

Pavel Řezníček | Petr Hruška | Oskar Mainx | Jakub Chrobák | Maciej Melecki (Pl) | Krysztof Siwczyk (Pl) | Bartlomiej Majzel (Pl) | Darek Foks (Pl) | István Vörös (Hu) | Martin Skýpala | Marek Vadas (Sk) | Katarína Kucbelová (Sk) | Irena Václavíková | Milan Šťastný | Ivan Švanda | Jaromír Typlt

Milí přátelé, 1. ročník mezinárodního literárního festivalu Protimluv.fest by měl být především o přátelském setkání uprostřed hájemství slova, ale také částečně i hudby (Johan). Myslím, že klub Fiducia toto setkávání s literaturou umožňuje v dostatečné míře, a proto jsme si pro pořádání přehlídky vybrali jeho prostor. V galerii Dole, ve sklepení, se uskuteční její největší část. Ovšem autorská čtení, věřím, přijdou na řadu také v mezipatře, kde bude nabízeno občerstvení nejen duchovní stravy pro všechny literáty duší i tělem, kteří nepotřebují ke svému psaní a vymýšlení příběhů oficiální prezentaci v publikacích.

Pozvali jsme především tvůrce spjaté autorsky s publikováním na stranách revue Protimluv. Až na pár výjimek, jako je István Vörös, Katarína Kucbelová a Marek Vadas, mnvšichni autoři zveřejnili své texty v Protimluvu během uplynulých pěti a půl let jeho existence. Někteří z nich publikovali své básně či prózu v Protimluvu dokonce dvakrát, například Petr Hruška zveřejnil v prvním ročníku verše z tehdy připravované sbírky Vždycky se ty dveře zavíraly a před dvěma lety studii uvozenou citátem Antonína Sovy Básník dnes znamená hovno. Věřme ale, že na Protimluv.festu básníkovo slovo bude mít zase trochu větší váhu.

Neméně důležitou součástí přehlídky je také představení a křest nových knižních titulů, které vzešly z nakladatelské dílny Protimluvu. Upozorňuji například na sobotní křest knihy Svatební pizza Darka Fokse, která je již druhým titulem polské provenience navazujícím na básnickou antologii skupiny Na Divoko z loňského roku. Dovolte mi proto závěrem, abych poděkoval Magistrátu města Ostravy, který svým mimořádným grantem umožnil jejich vydání.

Program festivalu:

Pátek 26. října

17.00 Martin Skýpala

17.30 Milan Šťastný

18.00 Irena Václavíková

18.30 Bartłomiej Majzel

19.00 Jaromír Typlt a Pavel Novotný: Ursonate

20.00 Marek Vadas

20.30 Pavel Řezníček

21.00 Ivan Švanda

Sobota 27. října

17.00 Oskar Mainx

17.30 Jakub Chrobák

18.00 Krzysztof Siwczyk

18.30 Katarína Kucbelová

19.00 Pavel Řezníček

19.30 Maciej Melecki

20.00 Jaromír Typlt

20.30 Istvan Vörös

21.00 Petr Hruška

21.30 Darek Foks

+ 22h koncert Johana v klubu Mirror

Akci podporují:

| Statutární město Ostrava | Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz | Moravskoslezský kraj | Ministerstvo kultury | Ministerstvo školství | Nadace české architektury | Nadace Vodafone | Státní fond kultury ČR | Nadace Český fond umění | hotel Imperial | Hana Rohanová- fa Blažej |