Oskar Mainx: Poezie jako mýtus, svědectví a hra

Práce mladého ostravského literárního vědce s podtitulem Kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho postihuje v jednotlivých interpretačních kapitolách základní konstanty a proměny básnického díla guru českého undergroundu, přičemž autor studie považuje za největší přínos Bondyho poetiky objev metody totálního realismu. Kniha obsahuje jako studijní materiál tři doposud nepublikované sbírky básníka Egona Bondyha připravené edičně Martinem Machovcem. Jde o Fragmenty prvotin (básně z let 1947-48), Churavý výtvor (básně z let 1948-50) a dále Druhá sbírečka (Mí přátelé), texty z února 1975. Publikace obsahuje rovněž fotopřílohu.

Oskar Mainx vystudoval český jazyk a literaturu s literárněvědným zaměřením, působil na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a Ústavu pro regionální studia v Ostravě. Zaměřuje se mimo jiné na českou literaturu 20. století se zřetelem k problematice literárního undergroundu. Je autorem učebních textů Osobnost a dílo Jakuba Demla (1995) a Nejmladší česká próza (1996).

Poezie jako mýtus, svědectví a hra

Oskar Mainx

Edice Forum sv. 1
v roce 2007 vydal Protimluv, o.s., Ostrava, 1. vydání
formát: 295 stran, česky, vázaná vazba
ISBN: 978-80-254-0248-1
EAN: 9788025402481

Podrobný popis publikace

279 

Popis

.